TT-Huế: Trồng mới 7 triệu cây xanh

08/04/2021 20:19 GMT+7
Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 trồng mới được ít nhất 7 triệu cây xanh, trong đó có 4,5 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn.

Chiều 8/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc họp rà soát Đề án hưởng ứng phong trào "Trồng một tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Mục tiêu cụ thể Đề án đưa ra là phấn đấu đến hết năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế trồng mới được ít nhất 7 triệu cây xanh. Trong đó, 4,5 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 2,5 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn. Việc thực hiện Đề án nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững. 

TT-Huế: Trồng mới 7 triệu cây xanh, đưa việc trồng cây thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành    - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham gia trồng cây mai vàng ở làng cổ Phước Tích.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, việc ban hành Đề án là rất cần thiết và việc phát triển cây xanh cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Ông Thọ yêu cầu đưa việc trồng cây xanh thực sự trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của các cấp, các ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia tích cực của mọi người dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế và lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội để trồng cây xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tiếp tục duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua như "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày Chủ nhật nông thôn mới","Mai vàng trước ngõ", "Xanh phố, xanh nhà, xanh làng xóm"… để kêu gọi, vận động toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội. Trồng cây xanh phải đi đôi với chăm sóc, bảo vệ, quản lý, giám sát để bảo đảm cây trồng, rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

"Đề nghị các địa phương có kế hoạch triển khai, bám sát chỉ tiêu đã đề ra. Chỉ tiêu 7 triệu cây xanh là chỉ tiêu tối thiểu, chúng ta cố gắng làm tốt hơn, làm vượt chỉ tiêu", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.


Trần Hòe