TT-Huế: Yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay trốn thuế bất động sản

19/05/2022 21:03 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu xử lý nghiêm các trường cơ sở hành nghề công chứng hướng dẫn, tiếp tay cho các hành vi không trung thực làm thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Ngày 19/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.  

TT-Huế: Yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay trốn thuế bất động sản - Ảnh 1.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu xử lý nghiêm các trường cơ sở hành nghề công chứng hướng dẫn, tiếp tay cho các hành vi không trung thực làm thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: T.H.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở TNMT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, GTVT, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các vị trí đất, đoạn đường, tuyến đường chưa có giá quy định tại bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành. 

Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất đối với từng vị trí đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư dự án đảm bảo hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Các cơ quan trên cũng được giao thường xuyên khảo sát giá đất để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Cục Thuế tỉnh được giao kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành cho các cơ quan liên quan để làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh cập nhật, ban hành kịp thời bảng giá đất mới cũng như hệ số điều chỉnh theo quy định pháp luật về đất đai.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Sở TNMT, Tài chính thực hiện việc rà soát, khảo sát giá đất, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và quy định hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm theo đúng quy định.

Trường hợp các vị trí đất, đoạn đường, tuyến đường chưa có quy định giá tại bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành thì yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai cũng như khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo các cơ sở hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kê khai đúng giá thực tế chuyển nhượng, tuyệt đối không được hướng dẫn, tiếp tay cho các hành vi không trung thực làm thất thu ngân sách nhà nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát để phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Trần Hòe