Từ 2021, được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần với người nước ngoài

19/09/2020 06:42 GMT+7
Theo quy định hiện hành người sử dụng lao động chỉ được phép ký 2 lần hợp đồng lao động nhưng từ năm 2021, quy định này đã thay đổi. Người sử dụng lao động sẽ có thể ký hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần đối với người lao động nước ngoài.

Tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định, người sử dụng lao động chỉ được phép ký 2 lần hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn với người lao động. Nếu muốn tiếp tục sử dụng lao động đó thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Điều khoản này không loại trừ đối tượng người lao động là người nước ngoài. Có nghĩa là trong trường hợp tương tự thì người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với lao động nước ngoài.

Từ 2021, được ký HĐLĐ xác định thời hạn nhiều lần với người nước ngoài - Ảnh 1.

Khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì người sử dụng lao động có thể ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với người lao động nước ngoài (Ảnh minh họa.IT)

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Điều 173 Bộ luật Lao động 2012 cũng có quy định thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của HĐLĐ dự kiến sẽ ký kết nhưng không được quá 2 năm.

Từ các căn cứ trên và xét trong mối tương quan với Khoản 3 Điều 174 Bộ luật này thì giấy phép lao động sẽ hết hiệu lực nếu nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp. Trường hợp người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với lao động nước ngoài thì nội dung của hợp đồng này về thời hạn hợp đồng lao động sẽ không đúng với giấy phép lao động bởi thời hạn của giấy phép lao động chỉ được tối đa là 2 năm.

Từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực. Tại Khoản 2 Điều 151 luật này quy định: "Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn."

Theo đó, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì người sử dụng lao động có thể ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với người lao động nước ngoài.

 

PV