Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm

06/01/2021 15:08 GMT+7
Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị quý IV năm 2020 tuy giảm so với quý III nhưng vẫn ở mức cao nhất cùng kỳ 10 năm trở lại đây

Cụ thể, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV năm 2020 là gần 1,2 triệu người, giảm 60,1 nghìn người so với quý trước và tăng 136,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV năm 2020 là 2,37%, giảm 0,13 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,33 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

"Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 3,68%, giảm 0,32 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,78 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đại dịch Covid-19 đã làm tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị quý IV năm 2020 cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 10 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2020 là 2,48%, cao hơn 0,31 điểm phần trăm so với năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) năm 2020 là 7,10%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực thành thị là 3,88%, tăng 0,77 điểm phần trăm.

Dịch Covid – 19: Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm - Ảnh 1.

Dịch Covid - 19 ảnh hưởng nghiệm trọng đến thu nhập và làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Dù tăng cao hơn năm trước nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị năm 2020 đã không vượt quá 4,0%, đạt mục tiêu như Quốc hội đề ra tại Nghị quyết số 85/2019/QH-14 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Chỉ tiêu này cùng với chỉ tiêu tăng trưởng GDP và các chỉ tiêu cân đối vĩ mô khác có thể được xem là bằng chứng quan trọng về thành công của Chính phủ trong nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội", đại diện Tổng cục Thống kê thông tin.

Ngoài ra, cũng theo số liệu từ phía Tổng cục Thống kê, trong năm qua, trên cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 gây ra.

Cụ thể, tính đến tháng 12/2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,… Trong đó, 69,2% người bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 71,6% lao động bị ảnh hưởng. Tiếp đó là khu vực công nghiệp và xây dựng với 64,7% lao động bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 26,4%.

Thanh Phong