UBCKNN ra án phạt gần 1 tỷ đồng với 3 Công ty Chứng khoán

26/07/2023 16:49 GMT+7
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với 3 công ty. Tổng số tiền xử phạt lên đến gần 1 tỷ đồng.

Theo đó, UBCKNN ra quyết định xử phạt 3 công ty đó là: Công ty cổ phần Chứng khoán Smartlnvest, Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam. Trong đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall ghi nhận mức phạt nặng nhất với số tiền 702,5 triệu đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS) bị xử phạt do 4 vi phạm. Cụ thể, Chứng khoán Phố Wall bị phạt tiền 187,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

UBCKNN ra án phạt gần 1 tỷ đồng với 3 Công ty Chứng khoán - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Chứng khoán Phố Wall bị phạt tiền 275 triệu đồng do có hành vi thực hiện dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản và 65 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Phố Wall cũng bị phạt 175 triệu đồng với hành vi báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm lập báo cáo từ 31/1/2021 đến 30/4/2023. Với các hành vi sai phạm hành chính trên, UBCKNN yêu cầu Chứng khoán Phố Wall báo cáo thông tin chính xác theo quy định.

Công ty cổ phần Chứng khoán Smartlnvest (UPCoM: AAS) bị xử phạt tổng 162,5 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Smartlnvest đã không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020 và 06 tháng năm 2021.

Bên cạnh đó, Smartlnvest thực hiện nghĩa vụ CBTT định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và 06 tháng năm 2021, 06 tháng năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 và 06 tháng năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và 06 tháng năm 2022.

Smartlnvest bị xử phạt 77,5 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật. Smartlnvest đã vi phạm quy định về hoàn thành việc phân phối trái phiếu mã AASH2124001 trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày CBTT trước đợt chào bán trái phiếu.

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV; OTC: MSI) bị phạt tổng cộng 80 triệu đồng. Trong đó, KBSV bị phạt 20 triệu đồng do trang thông tin điện tử của công ty chưa lưu giữ thông tin công bố tối thiểu 5 năm theo quy định. Xử phạt 60 triệu đồng do KBSV công bố thông tin không đúng thời hạn đối với 9 quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021 và năm 2022 về việc vay vốn có giá trị trên 10% tổng tài sản.

Khánh Ly