Úc sản xuất bông nhiều màu sắc với mục đích bảo vệ môi trường

14/08/2020 10:03 GMT+7
Tiến sĩ Colleen MacMillan, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết việc tạo ra cây bông có màu tự nhiên có thể làm thay đổi ngành dệt may toàn cầu bởi nghiên cứu mới sẽ tạo ra các loại sợi có khả năng phân hủy sinh học, có thể tái tạo, nhưng không cần nhuộm và qua đó góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Úc sản xuất bông nhiều màu sắc với mục đích bảo vệ môi trường

Lê Phương