Ứng dụng video TikTok được định giá 50 tỷ USD

31/07/2020 09:49 GMT+7
Mức định giá của TikTok chưa bao giờ được công khai, nhưng gần đây đã có một số nhà đầu tư muốn mua lại TikTok để biến ứng dụng Trung Quốc này thành ứng dụng Mỹ. Và mức định giá của TikTok được đưa ra là 50 tỷ USD, một mức định giá không tưởng.

Ứng dụng video TikTok được định giá lên tới 50 tỷ USD

Lê Phương