Vi phạm hành chính, Bất động sản An Gia bị xử phạt 92,5 triệu đồng

11/01/2024 14:05 GMT+7
Mới đây, CTCP Đầu tư và Phát tiển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) đã nhận được quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 29/12/2023, UBCKNN ra quyết định xử phạt Bất động sản An Gia 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Bất động sản An Gia không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của công ty đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2022.

Ngoài ra, Bất động sản An Gia công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của HNX và của công ty các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; Kết quả chào bán trái phiếu mã trái phiếu AGGH2122001 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Ngày 28/12/2023, HĐQT Bất động sản An Gia thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của bà Huỳnh Thị Kim Ánh và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong quý III/2023, Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu đạt 1.848,62 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 53,7 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,7%, lên 26,2%.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu đạt 3.714,48 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 134,7 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Phiên ngày 11/1, cổ phiếu AGG giảm nhẹ còn 25.350 đồng/cổ phiếu.


Khánh Ly
Cùng chuyên mục