Vietjet báo lỗ 2.171 tỷ đồng trong năm 2022

03/02/2023 07:58 GMT+7
Chỉ tính riêng quý IV/2022, Vietjet lỗ 2.358 tỷ đồng.

Công ty CP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, ghi nhận năm 2022, Vietjet doanh thu đạt 39.342,3 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với thực hiện năm 2021.

Trong năm 2022, Vietjet có giá vốn vốn bán hàng tăng lên đến 41.509,24 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng quý IV/2022, Vietjet ghi nhận doanh thu đạt 11.807 tỷ đồng, tăng 323% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong quý IV, Vietjet ghi nhận giá vốn tăng lên 15.650 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vietjet báo lỗ 2.171 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của Vietjet. Ảnh: TA

Báo cáo tài chính cho thấy, trong năm 2022, Vietjet báo lỗ 2.171 tỷ đồng. Tính riêng quý IV/2022, Vietjet lỗ 2.359 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Vietjet đạt ngưỡng 67.146 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm lớn nhất 26.929 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng 15,8%), bao gồm 14.253,4 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng (tăng 24,5%) và 9.952,3 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khác (giảm 10%) và 675 tỷ đồng cho vay ngắn hạn đối với Công ty CP Trường Sơn Plaza.

Các khoản phải thu dài hạn của Vietjet là 22.121 tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn (tăng 31%), bao gồm 1.132,6 tỷ đồng trả trước cho người bán dài hạn, 818,2 tỷ đồng phải thu về cho vay dài hạn và 20.170,3 tỷ đồng phải thu dài hạn khác.

Tại bảng cân đối kế toán, tổng nợ của Vietjet tăng 52%, tương đương 18.105,8 tỷ đồng so với đầu năm từ 34.799 tỷ đồng tăng  lên 52.905,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ dài hạn tăng 14,55% lên 22.082,88 tỷ đồng, thì nợ ngắn hạn tăng gần gấp đôi lên 30.822,5 tỷ đồng.

Các khoản tăng mạnh nhất trong cơ cấu nợ của Vietjet là 9.801,5 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn tăng gấp 3 lần. Cùng đó là 1.843,1 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 238%, 1.673,3 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn (tăng 80%), 3.503,4 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (tăng 818%). Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm nhẹ về còn 7.173,5 tỷ đồng.

Thế Anh