Vướng hàng loạt vi phạm, Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt 410 triệu đồng

20/11/2023 15:04 GMT+7
Ngày 16/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt 410 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

Trong đó, UBCKNN phạt tiền 175 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể, Công ty đã cho Công ty cổ phần Vital Investments Group vay số tiền 40 tỷ đồng thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/22062022/HTKD/CASC-VIG ngày 22/6/2022.

Bên cạnh đó, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do CTCP Chứng khoán Thủ Đô không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện (Công ty có 01 thành viên Ban kiểm soát không có chứng chỉ chuyên môn quy định và không được đào tạo một trong các chuyên ngành theo quy định).

Ngoài ra, phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) đối với hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/6/2022, 31/7/2022, 31/8/2022, 30/9/2022, 31/10/2022, 30/11/2022, 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023, 31/3/2023, 30/4/2023).

UBCKNN buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục