Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): Báo lãi ròng quý IV giảm nhẹ, đạt 9,2 tỷ đồng

01/02/2023 11:01 GMT+7
Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HoSE: HUB) ghi nhận biên lợi nhuận gộp tăng mạnh nhưng lợi nhuận lại có chiều hướng giảm nhẹ trong quý cuối năm 2022 do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt.

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HoSE: HUB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV cũng như luỹ kể cả năm 2022. Trong quý IV, HUB ghi nhận doanh thu tăng 3,7% đạt 107 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 47,1% đạt mức 25,6 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 17% quý IV/2021 lên 23,8% quý IV/2022.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 48,2%, lên 2,92 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 15,2%, lên 3,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 56,2%, lên 20,63 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 đạt 10,9 tỷ đồng, nhỉnh nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 4,2% về mức 9,2 tỷ đồng.

Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): báo lãi quý IV giảm nhẹ, về còn 9,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV của Xây lắp Thừa Thiên Huế

Xây lắp Thừa Thiên Huế: Năm 2022 thực hiện 97% kế hoạch lợi nhuận

Lũy kế trong năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 424,3 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2022, HUB đặt kế hoạch doanh thu 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,6% và 3,2% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty thực hiện 97,9% kế hoạch lợi nhuận và 77% kế hoạch doanh thu năm

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Xây lắp Thừa Thiên Huế tăng 6,3% so với đầu năm lên 841,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 231,8 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 155 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 154,5 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 89 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): báo lãi quý IV giảm nhẹ, về còn 9,2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cơ cấu cổ đông có sự biến đổi trong năm 2022 của CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế

Ngoài ra, tại thời điểm cuối năm 2022, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi. Trong đó, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh giảm sở hữu từ 26% về còn 0% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Phương Hoa tăng sở hữu từ 0% lên 21,31% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn nhất; Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC) tăng sở hữu từ 3,97% lên 18,66% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn thứ hai…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/1, cổ phiếu HUB đóng cửa với giá tham chiếu là 16.200 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo