Xử phạt CMD gần 100 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

08/02/2023 14:59 GMT+7
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính với Công ty CP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh (UpCom: CMD).

Theo Quyết định trên, CMD bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC quý 4/2020; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Ngoài ra, CMD công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN với các tài liệu: BCTC quý 2/2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 31/3/2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/4/2022.

Quý IV/2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 291 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11,5 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty CP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tại thời điểm cuối năm 2022 là hơn 342 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ là hơn 103 tỷ đồng. Phần lớn là nợ ngắn hạn (chiếm hơn 96% tổng nợ).


A.Vũ