10 nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động từ 2021

31/08/2020 10:35 GMT+7
Từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 có nhiều điểm mới nổi bật, trong đó là quy định về những nội dung hợp đồng. Theo đó, hợp đồng lao động phải có 10 nội dung chủ yếu.

Theo Điều 21 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

1- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động (quy định cũ chỉ yêu cầu phải có tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp);

2- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động (theo quy định cũ chỉ cần có: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động);

10 nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động từ 2021 - Ảnh 1.

Từ 2021, 10 nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động.

3- Công việc và địa điểm làm việc;

4- Thời hạn của hợp đồng lao động;

5- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

6- Chế độ nâng bậc, nâng lương;

7- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

8- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

9- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (quy định mới bổ sung bảo hiểm thất nghiệp);

10- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021.

Từ 2021, bỏ hợp đồng lao động thời vụ

Theo quy định tại điều 20 Bộ Luật Lao động 2019, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng một trong các loại:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, là loại hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn, là loại hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Khác với hiện nay, theo điều 22 Bộ Luật Lao động 2012, người lao động và người sử dụng lao động còn có thể xác lập quan hệ lao động thông qua hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (thường gọi là hợp đồng thời vụ).

Như vậy, từ 1/1/2021 khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức được áp dụng thì hợp đồng thời vụ sẽ không còn. Mọi quan hệ lao động với công việc dưới 36 tháng đều được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, kể cả những công việc chỉ thực hiện trong một vài tháng.


A.Vũ