144 vụ án bảo hiểm, hơn 356 tỷ đồng công ty bảo hiểm trả khách hàng

26/10/2021 07:33 GMT+7
Đây là số vụ kiện bảo hiểm được công bố công khai trong suốt thời gian 11 năm xét xử.

Theo số liệu được Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ bảo hiểm Việt Nam (VICS-CORP) thống kê từ trang thông tin điện tử https://congbobanan.toaan.gov.vn của Tòa án nhân dân tối cao, số ca tranh chấp bảo hiểm đã được giải quyết ở cấp tòa, đã có bản án có hiệu lực thi hành là 144 vụ.

Đây là số vụ kiện bảo hiểm được công bố công khai trong suốt thời gian 11 năm xét xử.

Trong đó, có 85 bản án kinh doanh thương mại (giữa công ty bảo hiểm và tổ chức), 59 bản án dân sự (giữa công ty bảo hiểm và cá nhân). Đáng chú ý, có 104 vụ án người mua bảo hiểm thắng kiện (chiếm tỷ lệ 72,22%); 29 vụ án mà công ty bảo hiểm thắng kiện (chiếm tỷ lệ 20,13%); số vụ tuyên hủy xét xử lại 11 (chiếm 7,63%).

144 vụ án bảo hiểm, hơn 356 tỷ đồng công ty bảo hiểm trả khách hàng - Ảnh 1.

Tổng số tiền người mua bảo hiểm yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả là 491,5 tỷ đồng, kết quả toà án tuyên thắng là hơn 356,1 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 72,46%).

144 vụ án bảo hiểm, hơn 356 tỷ đồng công ty bảo hiểm trả khách hàng - Ảnh 2.

Vụ kiện về xe cơ giới chiếm tỷ lệ cao nhất (44 vụ), về tàu thuyền và hàng hóa (41 vụ), tiếp đến là vụ kiện về tài sản (23 vụ), bản án về con người là 21 vụ, còn lại là về các loại khác (15 vụ).

Cũng theo VICS-CORP, thời gian giải quyết tranh chấp thường kéo dài và khi đã ra Toà án sẽ phải qua hai cấp xét xử. Thời gian trung bình để giải quyết 1 vụ là 2,92 năm (làm tròn nửa năm một).

144 vụ án bảo hiểm, hơn 356 tỷ đồng công ty bảo hiểm trả khách hàng - Ảnh 3.

Một số vụ tranh chấp lớn mà người mua bảo hiểm thắng kiện đó là: Tổng công ty bảo hiểm PVI phải chi hơn 61 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Bibica; Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex phải chi hơn 54 tỷ đồng cho một công ty cổ phần vận tải biển và thương mại...

Kim Lam
Cùng chuyên mục