15 khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN

03/04/2021 06:30 GMT+7
Căn cứ quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đồng thời là tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.
15 khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN - Ảnh 1.

15 khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh minh họa

Các khoản thu nhập của NLĐ không được tính đóng BHXH bắt buộc cũng đồng thời sẽ không được tính đóng bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì các khoản thu nhập của NLĐ không tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của NLĐ trong năm 2021 bao gồm:

1. Tiền thưởng theo quy định của Bộ luật lao động;

2. Tiền thưởng sáng kiến;

3. Tiền ăn giữa ca;

4. Khoản hỗ trợ xăng xe;

5. Khoản hỗ trợ điện thoại;

6. Khoản hỗ trợ đi lại;

7. Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;

8. Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;

9. Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;

10. Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;

11. Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;

12. Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động;

13. Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

14. Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

15. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, đối với các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021, tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Cụ thể, các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021 bao gồm 10 khoản sau: Tiền lương; Phụ cấp chức vụ, chức danh;Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp thâm niên; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp thu hút; Phụ cấp có tính chất tương tự; Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

PV
Cùng chuyên mục