4 trường hợp không phạt hành chính về hải quan từ 10/12

22/10/2020 10:53 GMT+7
Từ ngày 10/12/2020, số trường hợp không bị phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ giảm xuống còn 4 trường hợp.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định này là số trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan giảm xuống còn 4 trường hợp.

khong-phat-hanh-chinh-ve-hai-quan_2210094343.png

Ảnh minh họa.I.T

Cụ thể, tại Điều 6 Nghị đinh 128 quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan như sau:

1. Các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục.

2. Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 không bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Các trường hợp người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế.

4. Trường hợp hàng hoá gửi vào Việt Nam không phù hợp với hợp đồng theo quy định tại Điều 39 Luật Thương mại năm 2005 (trừ hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu không thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) nhưng đã được người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng hoặc người đại diện hợp pháp của người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do) kèm theo các chứng từ liên quan tới Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai hải quan.Các tường hợp không phù hợp với hợp đồng này không bao gồm hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu…

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP đang có hiệu lực, Chính phủ quy định có 7 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 

PV