ABBANK: Thông qua chia thưởng 35%, kế hoạch lợi nhuận tăng 44%

03/05/2021 07:21 GMT+7
ABBANK: Thông qua chia thưởng 35%, kế hoạch lợi nhuận tăng 44%
Đại hội đồng cổ đông thường niên ABBANK
ABBANK mục tiêu trong 5 năm tới nằm trong Top 8 ngân hàng tư nhân có ROE tốt nhất; tập khách hàng của ABBANK sẽ có khoảng 2 triệu khách hàng hoạt động; và thu từ hoạt động dịch vụ chiếm 20% trở lên, thu từ hoạt động mảng KHCN phải chiếm từ 70% trở lên.

Ngày 29/04/2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông của ABBANK đã thông qua các nội dung trình tại Đại hội, trong đó có nội dụng quan trọng về lộ trình tăng vốn điều lệ lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Năm 2021, ABBANK đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 120.217 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2020); Lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng (tăng 44% so với thực hiện năm 2020); Đặt mục tiêu duy trì tỷ suất RoE ở mức 16,9%,  RoA: 1,3% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng Cổ đông cũng đã thông qua nội dung quan trọng về lộ trình tăng vốn của ABBANK theo 2 đợt với tổng mức tăng 64,7% so với thời điểm 31/12/2020 với tỉ lệ 100% phiếu thuận.

Đợt 1, ABBank dự kiến tăng vốn thêm gần 1.257 tỷ đồng (tăng 22%), thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên. Trong đó, ABBANK dự định chào bán hơn 114 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20%) cho cổ đông hiện hữu; chào bán hơn 11,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2%) cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá chào bán dự kiến là 11.500 đồng/cổ phiếu.

Đợt 2, ABBank có kế hoạch phát hành gần 244 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương với số vốn tăng thêm gần 2.440 tỷ đồng, tăng 35% so với mức vốn điều lệ sau tăng vốn đợt 1.

Thời gian thực hiện tăng vốn đợt 1 dự kiến trong quý II và quý III, đợt 2 trong quý IV năm nay.

Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBANK sẽ tăng từ hơn 5.700 tỷ đồng hiện nay lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Số vốn tăng thêm này sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của ngân hàng trong 2021 và giai đoạn trung hạn 2021-2025 (đặc biệt là phát triển kênh kinh doanh trên nền tảng số), đồng thời đảm bảo ngân hàng tuân thủ mức đủ vốn nội bộ theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày18/05/2018, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, sớm đưa ABBANK nằm trong TOP đầu các ngân hàng tư doanh về hiệu quả hoạt động.

ABBANK: Thông qua chia thưởng 35%, kế hoạch lợi nhuận tăng 44% - Ảnh 1.

Cổ đông ABBANK bỏ phiếu thông qua các tờ trình trình tại Đại hội thường niên 2021

Cũng tại Đại hội, ABBANK xác định kế hoạch kinh doanh trong 5 năm tới (2021-2025) như: nằm trong Top 8 ngân hàng tư nhân có ROE tốt nhất; tập khách hàng của ABBANK sẽ có khoảng 2 triệu khách hàng hoạt động; và thu từ hoạt động dịch vụ chiếm 20% trở lên, thu từ hoạt động mảng KHCN phải chiếm từ 70% trở lên. Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới của ABBANK là nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác thêm tập khách hàng và gia tăng số lượng sản phẩm được sử dụng trên 1 khách hàng, từ đó, thúc đẩy và tăng tỷ trọng nguồn thu từ phí dịch vụ trong tổng thu nhập.

Để thực hiện được mục tiêu này, ABBANK sẽ tập trung số hóa Ngân hàng về cả sản phẩm dịch vụ và công tác vận hành nội bộ để có thể cung cấp cho khách hàng trải nghiệm vượt trội về một quy trình sản phẩm dịch vụ mượt mà, nhanh, xuyên suốt.

Bên cạnh đó, ABBANK cũng đầu tư phát triển sản phẩm chuyên biệt, sản phẩm đục lỗ, hướng tới khai thác sâu các cộng đồng khách hàng sử dụng dịch vụ liên quan đến bảo lãnh, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm, trái phiếu, các khách hàng truyền thống trong ngành Điện...

Kèm theo đó là các nhiệm vụ: bảo đảm chất lượng tài sản và chủ động phòng tránh rủi ro để tăng trưởng bền vững; chủ động ứng phó với tình huống rủi ro như khủng hoảng, dịch bệnh, thiên tai; phát huy hiệu quả công tác thu hồi nợ xấu đã đạt được trong những năm qua, nâng cao hình ảnh của Ngân hàng và đạt được các chỉ tiêu tài chính đề ra.

Chia sẻ tại Đại hội, lãnh đạo ABBANK cho biết, chưa có năm nào ABBANK có tăng trưởng tín dụng 3% ngay trong quý I như năm nay. Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt 465 tỷ, đạt gần 25% kế hoạch cả năm. Đây là cơ sở để ABBANK có thể hoàn thành mục tiêu đã trình cổ đông. Nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Ngoài ra, về lộ trình chuyển sàn, theo lãnh đạo ABBANK có thể ABBANK không cần 2 năm (theo lộ trình) nữa mà có thể chuyển sàn kết hợp với tăng vốn trong năm nay.

Q. Nguyễn