Agribank đặt kế hoạch lãi đạt gần 27.000 tỷ đồng trong năm 2024

14/05/2024 16:31 GMT+7
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Trong đó, Agribank có lên các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm với: dư nợ tín dụng, tỷ lệ nợ xấu, chi phí rủi ro, lợi nhuận trước thuế,...

Agribank hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2024

Cụ thể, Agribank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 26.960 tỷ đồng, con số này sẽ được điều chỉnh theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Agribank không nêu rõ đây là lợi nhuận riêng lẻ hay hợp nhất.

Trước đó, theo báo cáo thường niên năm 2023, Agribank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay tăng tối thiểu 6% so với năm ngoái và không thấp hơn mức lợi nhuận kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Nhìn lại năm 2023, Agribank báo lãi trước thuế hợp nhất ở mức 25.859 tỷ đồng, lãi trước thuế riêng lẻ 25.526 tỷ đồng. Như vậy, ước tính con số dự kiến lợi nhuận năm nay ở mức 27.411 tỷ đồng hoặc 27.057 tỷ đồng.

Quay lại kế hoạch kinh doanh mới công bố, kế hoạch lợi nhuận mới của Agribank thấp hơn mục tiêu trong báo cáo thường niên từ gần 100 tỷ đồng đến hơn 450 tỷ đồng.

Agribank đặt kế hoạch lãi đạt gần 27.000 tỷ đồng trong năm 2024- Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2024

Ngoài kế hoạch lợi nhuận, Agribank còn cho biết: tổng tài sản trong năm nay dự kiến tăng 5-8%, phù hợp với tăng trưởng vốn huy động; Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến tăng từ 5-8%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng tín dụng; Dư nợ tín dụng sẽ tăng tối đa 12,5% và thực hiện theo thông báo của NHNN (nếu có); Tỷ lệ nợ xấu dự kiến được kiểm soát dưới 2%; Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn sẽ nhỏ hơn 1,85%.

Ngoài ra, trong năm 2024, Agribank dự kiến chi 20.800 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, cao hơn mức 19.347 tỷ đồng của năm 2023.

Về các giải pháp thực hiện định hướng và kế hoạch kinh doanh, Agribank cho biết sẽ có giải pháp nâng cao khả năng tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tín dụng, cải tiến quy trình, thủ tục cấp tín dụng phù hợp với từng sản phẩm tín dụng, gắn với cơ cấu lại tài sản có tổng thể trên cơ sở nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh;

Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp kiểm soát nợ tiềm ẩn, phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro.

Tiếp tục đầu tư vào công nghệ thông tin, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 và các năm tiếp theo; tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp thuộc Đề án chiến lược phát triển công nghệ thông tin và Kế hoạch chuyển đổi số, đặc biệt là các giải pháp nền tảng và giải pháp hỗ trợ mục tiêu tuân thủ, đáp ứng có hiệu quả yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và công tác quản trị, điều hành,…

Agribank đặt kế hoạch lãi đạt gần 27.000 tỷ đồng trong năm 2024- Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo thường niên 2023 - Agribank

Ngoài ra, Agribank có kế hoạch nâng cao thu nhập người lao động, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2023, theo báo cáo của Agribank số lượng nhân viên ngân hàng đạt 42.083 người, tăng 2,87% so với năm 2022 và mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 32,97 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,75% so với năm 2022.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục