Agribank được bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng từ ngân sách

20/06/2020 09:27 GMT+7
Quốc hội đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019. Khoản tiền này bằng với lãi sau thuế nhà băng này sẽ nộp ngân sách năm 2020, tối đa 3.500 tỷ đồng.

Chiều 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 9, trong đó nêu nội dung bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank).

Theo đó, Quốc hội đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019. Khoản tiền này bằng với lãi sau thuế nhà băng này sẽ nộp ngân sách năm 2020, tối đa 3.500 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ bảo đảm việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Agribank được bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng từ ngân sách - Ảnh 1.

Agribank được bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng từ ngân sách

Trước đó, theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, Agribank là ngân hàng 100% vốn Nhà nước nhưng thời gian qua chưa được nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ. Do đó, tốc độ tăng vốn điều lệ của nhà băng này luôn thấp hơn tốc độ tăng tổng tài sản, khiến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng bị suy giảm. Hiện với vốn điều lệ 30.591 tỷ đồng, nếu tính theo chuẩn mực vốn Basel II, đến 31/3, tỷ lệ an toàn vốn của Agribank chỉ đạt 6,9%, dưới mức tối thiểu 8% theo quy định.

"Nếu không được cấp 3.500 tỷ vốn điều lệ trong năm nay, Agribank tăng trưởng tín dụng cao nhất chỉ 5%, không đạt chỉ tiêu 9-10% mà Ngân hàng Nhà nước giao. Lợi nhuận cũng sẽ giảm hơn 20% về mức 11.000 tỷ", Phó Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng thông tin thêm.

Cũng theo ước tính, lợi nhuận năm 2020 của nhà băng này khi được tăng vốn là hơn 12.000 tỷ đồng (tăng thêm 1.000 tỷ đồng so với khi không được bơm vốn), sẽ chỉ giảm 15% so với 2019 trong bối cảnh khó khăn chung của ngành ngân hàng.

Với việc được tăng thêm vốn điều lệ, năm 2021 và các năm tiếp theo, Agribank có điều kiện phát hành bổ sung trái phiếu tăng vốn (50% vốn cấp I tăng thêm), tạo điều kiện tăng dư nợ cho vay tương ứng, doanh thu tăng thêm từ 4.500 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, Agribank sẽ tăng nộp ngân sách nhà nước tương ứng 900-1.000 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại khoảng 1000-1.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc bổ sung vốn điều lệ giúp Agribank gia tăng giá trị doanh nghiệp, thuận lợi trong quá trình cổ phần hóa và gia tăng giá trị thặng dư cổ phần hóa sau này.


Huyền Anh