Ai là chủ thực sự của Đầu tư Vua Nệm?

25/05/2022 11:10 GMT+7
Ai là chủ thực sự của Đầu tư Vua Nệm?
Ông Hoàng Tuấn Anh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Vua Nệm
Năm 2021, vốn chủ sở hữu Đầu tư Vua Nệm đạt 159,1 tỷ đồng, tăng gấp đôi so năm 2020; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 1,39. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế năm 2021 Đầu tư Vua Nệm đạt 4 tỷ đồng, trong khi năm 2020 lỗ 32,8 tỷ đồng.

Lội ngược dòng, năm 2021 Đầu tư Vua Nệm ghi nhận lãi 4 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm đã có thông báo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu.

Theo đó, toàn bộ 70 tỷ đồng từ lô trái phiếu VNJCH2123001 đã được Đầu tư Vua Nệm sử dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá dịch vụ.

Trước đó, ngày 16/11/2021, HĐQT Đầu tư Vua Nệm đã thông qua phương án phá hành trái phiếu với tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu 70 tỷ đồng. Mục đích nhằm mở rộng  và đầu tư vào hệ thống các cửa hàng Vua Nệm; Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạ động kinh doanh; thực hiện đầu tư, triển khai xây dựng các dự án đầu tư.

Kết thúc năm 2021, vốn chủ sở hữu Đầu tư Vua Nệm đạt 159,1 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 1,39; dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,44. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của Đầu tư Vua Nệm đạt 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 32,8 tỷ đồng.

Ai là chủ thực sự của Đầu tư Vua Nệm?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm được thành lập ngày 24/08/2017 tại Quận 6, TP. HCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính hoạt động tư vấn quản lý.

Vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm ông Nguyễn Vũ Nghĩa (59,1%), Nguyễn Quang Huy (4%), Nguyễn Thị Hoàng Anh (5%) và Hoàng Tuấn Anh (31,85%). Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Vũ Nghĩa.

Theo ghi nhận, tại ngày 03/06/2021, vốn điều lệ Đầu tư Vua Nệm đạt 43,4 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có sự xuất hiện của các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm Woods Samuel Adam (Mỹ) sở hữu 1%, Future Changer Pte.LTD (Singapore) sở hữu 74,1%, Craig David Schmeizer sở hữu 0,6%..

Báo cáo cũng cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm tổ chức) nắm giữ 75,8% vốn điều lệ của Đầu tư Vua Nệm. Ngoài ra, một lượng lớn cổ phiếu của Đầu tư Vua Nệm thuộc sở hữu của ông Hoàng Tuấn Anh đã được cầm cố tại CTCP Chứng khoán Phố Wall tháng 11/2021.

Dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, ông Hoàng Tuấn Anh đảm nhiệm chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Đầu tư Vua Nệm.

Được biết, ông Nguyễn Vũ Nghĩa, Nguyễn Quang Huy và ông Hoàng Tuấn Anh cũng là các cổ đông sáng lập nên Công ty Cổ phần Vua Nệm (có địa chỉ tại Hà Nội) – một doanh nghiệp chuyên môn cung cấp các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm đình đám tại Việt Nam. CTCP Vua Nệm có vốn điều lệ gần 280 tỷ đồng (theo dữ liệu HNX).

Lam Hồng