Án phạt 185 triệu, lộ giao dịch cổ phiếu hàng trăm tỷ vi phạm

02/09/2020 10:37 GMT+7
Ngày 20/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) có văn bản số 5106 về việc xử phạt HDI – công ty nước ngoài liên quan tới giao dịch cổ phiếu PVI vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo kết quả xác minh, Công ty HDI Global SE(HDI) đã trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin, vi phạm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng.

Đối với hành vi che giấu quyền sở hữu thực sự, theo nhận định của UBCKNN, tại thời điểm HDI ký Hợp đồng đăng ký mua trái phiếu (ngày 31/08/2017) với Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời (Sunway), Công ty cổ phần PVI (mã chứng khoán PVI) đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nới room nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 100%.

Tuy nhiên, do vẫn còn các ngành nghề bị giới hạn nên đến năm 2019 mới hoàn tất việc nới room. Thời điểm này, có 2 tổ chức nước ngoài  sở hữu tổng cộng 47,31% vốn điều lệ của PVI (HDI chiếm 35,74% và FLL chiếm 11,58%).

Do vậy, trường hợp HDI trực tiếp mua 12,148 triệu cổ phiếu PVI (5,18%) - đây là  số phiếu được hoán đổi theo Hợp đồng đăng ký mua trái phiếu với Sunway sẽ dẫn tới HDI vi phạm tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng. Bên cạnh đó, HDI sẽ phải công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn theo quy định.

Án phạt 185 triệu, lộ giao dịch cổ phiếu hàng trăm tỷ vi phạm - Ảnh 1.

Theo kết quả xác minh, HDI đã sử dụng phương thức mua trái phiếu của Sunway rồi nhận thế chấp là cổ phiếu PVI của Sunway. Bên cạnh đó, Theo UBCK, nội dung hợp đồng đăng ký mua trái phiếu của HDI và Sunway thể hiện số tiền thu được từ giao dịch đăng ký mua trái phiếu với mục đích duy nhất là mua cổ phần PVI.

Cụ thể, Sunway sẽ thế chấp cổ phiếu PVI thuộc quyền sở hữu của Sunway, quyền sở hữu và các quyền đi kèm cổ phiếu PVI và các khoản thu, quyền nhận các khoản thu từ việc chuyển giao, chuyển nhượng hoặc định đoạt khác đối với bất kỳ cổ phiếu PVI. Theo hợp đồng cổ đông, Sunway không được định đoạt, không được uỷ nhiệm đối với cổ phần PVI và Sunway không có quyền của cổ đông về bỏ phiếu ý kiến tại Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông PVI mà sẽ luôn biểu quyết dựa trên chỉ thị và biểu quyết của HDI.

Như vậy, HDI có toàn quyền quyết định, định đoạt, sử dụng, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông PVI và hưởng cổ tức đối với cổ phần PVI mà Sunway nắm giữ.

TÀI TRỢ

Bên cạnh đó, theo hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Sunway, việc phát hành trái phiếu riêng lẻ có mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ của Sunway. Tuy nhiên, trên thực tế Sunway chỉ sử dụng tiền có được từ bán trái phiếu cho HDI vào việc mua cổ phiếu PVI theo đúng như các cam kết với HDI tại hợp đồng đăng ký mua trái phiếu.

Văn bản từ UBCK cho thấy, qua kết quả xác minh của cơ quan chức năng, HDI đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu PVI để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin và vi phạm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng.

Cụ thể: Hợp đồng đăng ký mua trái phiếu giữa HDI Global SE và Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời (công ty Sunway) thời điểm tháng 6/2017 thể hiện: Sunway quyết định phát hành 376 tỷ 588 triệu VNĐ trái phiếu hoán đổi đáo hạn năm 2021, được hoán đổi với cổ phần phổ thông của PVI Holding (PVI) cho HDI.

Cũng trong tháng 6/2017, HDI đã ký Hợp đồng cổ đông với Sunway (thời điểm đó HDI đang nắm 35,74% vốn điều lệ tại PVI). Sunway nắm giữ 12,148 triệu cổ phần phổ thông trong Công ty cổ phần PVI (PVI).

Bằng các hợp đồng trên, giao dịch giữa HDI và Sunway liên quan đến cổ phần PVI đã cho thấy những dấu hiệu vi phạm các quy định như: Vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty niêm yết tại thời điểm thực hiện giao dịch; che giấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phần trong công ty niêm yết...

Thái Duy/Vietnamnet
Cùng chuyên mục