Bac A Bank: Tín dụng tăng trưởng âm 1,62%, nợ xấu và lợi nhuận vẫn tăng

21/07/2021 13:34 GMT+7
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) ghi nhận lợi nhuận tăng 23%, song tổng tài sản "bốc hơi" 5% và tín dụng tăng trưởng âm trong nửa đầu năm 2021.

Theo BCTC hợp nhất quý II/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) báo lãi trước thuế quý II tăng 18%, đạt gần 206 tỷ đồng.

Mức tăng trưởng dương từ lợi nhuận quý này của Bac A Bank chủ yếu đến từ việc cắt giảm 49% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ, đồng thời được hoàn nhập gần 4 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Bac A Bank: Tín dụng tăng trưởng âm 1,62%, nợ xấu và lợi nhuận vẫn tăng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II hợp nhất của Bac A Bank

Về các chỉ tiêu kinh doanh, hoạt động chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ 12,6% so cùng kỳ khi đạt 576 tỷ đồng.

Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi đều suy giảm, thậm chí thua lỗ.

Đơn cử như, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 30% về còn 20 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác chỉ gần 7 tỷ đồng, cũng giảm 65% so cùng kỳ.

Mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 1 tỷ, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 15 tỷ đồng, trong khi kinh doanh ngoại hối lỗ thuần gần 10 tỷ.

Dù vậy, tổng thu nhập hoạt động vẫn tăng 7% lên 591 tỷ đồng trong quý II vừa qua. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn giảm 10% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 262 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của BacABank đạt 1.029 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ. Kinh doanh ngoại hối lỗ tiếp gần 11 tỷ; lãi thuần từ dịch vụ xấp xỉ cùng kỳ với 35,6 tỷ; lãi thuần chứng khoán đầu tư tăng 36% lên gần 30 tỷ đồng; hoạt động khác suy giảm gần phân nửa với 11 tỷ đồng.

Tiếp tục nhờ trích lập dự phòng giảm 62,5%, Bac A Bank báo lãi trước và sau thuế tăng 23% so với cùng kỳ, đạt hơn 435 tỷ đồng và hơn 348 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế chỉ 700 tỷ đồng cho cả năm 2021, Bac A Bank đã thực hiện được 62% sau nửa đầu năm.

Bac A Bank: Tín dụng tăng trưởng âm 1,62%, nợ xấu và lợi nhuận vẫn tăng - Ảnh 2.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) ghi nhận lợi nhuận tăng 23%, song tổng tài sản "bốc hơi" 5% và tín dụng tăng trưởng âm. (Ảnh: Bac A Bank)

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Bac A Bank giảm hơn 5.900 tỷ đồng xuống còn 111.283 tỷ đồng, tương ứng giảm 5% so với đầu năm.

Đáng chú ý, cho vay khách hàng tăng trưởng âm 1,62%, xuống còn 78,147 tỷ đồng.

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán giảm 1.586 tỷ xuống mức 11.647 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu tăng lên 2.952 tỷ đồng.

Ngược lại, tiền gửi khách hàng tăng 5% lên 90.922 tỷ đồng. Tiền gửi tại TCTD khác giảm mạnh 55%, xuống còn 5.246 tỷ đồng.

Cuối quý II/2021, tổng nợ xấu Bac A Bank tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức hơn 641 tỷ đồng.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh 79%, dù chỉ chiếm hơn 41 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhiều vẫn là nợ có khả năng mất vốn với hơn 310 tỷ đồng nợ xấu.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 0,79% lên 0,82%.

Huyền Anh