Bắc Giang điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng

02/03/2021 07:27 GMT+7
Ông Trần Vũ Thông, Phó trưởng Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng từ ngày 1/3/2021 đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (1/5/2023).

Sáng 1/3, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với lãnh đạo quản lý thuộc Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Theo đó, ông Trần Vũ Thông, Phó trưởng Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng từ ngày 1/3/2021 đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (1/5/2023).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 5 năm (60 tháng), kể từ ngày 1/3/2021.

Bắc Giang điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho ông Trần Vũ Thông.

Cũng tại Hội nghị, ông Trần Văn Đông - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang đã công bố Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ban được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 

Thời gian hoạt động bắt đầu từ ngày 01/3/2021.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cũng công bố quyết định điều động bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/3/2021.

Bắc Giang điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh cho ông Hoàng Văn Thanh

 

Ngoài Giám đốc, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang có 8 Phó Giám đốc sau khi sáp nhập, thành lập.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Xuân Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/3.

PV