Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã đi được 3/4 mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng

08/08/2023 19:19 GMT+7
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023.

Trong quý II/2023, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 20,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 1.225 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 971,5 tỷ đồng, giảm 24,7%.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.099 tỷ đồng, giảm 34%. Lợi nhuận gộp quý này của PTI đạt 126 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 119 tỷ đồng.

Điểm kém sáng trong báo cáo là doanh thu tài chính kỳ này báo lỗ tới hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 4,7 tỷ đồng. Nhưng chi phí hoạt động tài chính giảm 26% còn hơn 17 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm 23% xuống 50 tỷ đồng và không có chi phí bán hàng nên Bảo hiểm Bưu điện báo lãi sau thuế đạt 43 tỷ khi cùng kỳ lỗ gần 219 tỷ đồng.

Bảo hiểm Bưu điện hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng 

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã đi được 3/4 mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm Bưu điện ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.656 tỷ đồng, giảm 6,9% so với 6 tháng đầu năm trước. Năm nay, PTI tăng mạnh khoản dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm từ 16 tỷ lên hơn 77 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng trưởng nhẹ từ hơn 80 tỷ lên hơn 83 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm nên PTI báo lãi sau thuế lãi hơn 84 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 180 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Bảo hiểm Bưu điện đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến đạt 5.730 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 112 tỷ đồng . Như vậy, hết 6 tháng, PTI đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của PTI tăng nhẹ 5% so với hồi đầu năm, lên 8.831 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính vẫn chiếm phần lớn tài sản của PTI với 2.765 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm 28% và 2.227 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, tăng gấp 7,2 lần đầu kỳ.

Nợ phải trả của PTI tăng 6% lên 6.935 tỷ đồng, gấp 3,7 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu là 5.103 tỷ đồng khoản dự phòng nghiệp vụ.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 8/8, giá cổ phiếu PTI tăng 3,01% (tương ứng tăng 900 đồng) so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 30.800 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục