Bảo hiểm Bưu điện (PTI) dự trình lợi nhuận "đi lùi", giảm tới 30%

09/04/2024 06:15 GMT+7
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại Thành phố Hà Nội.

Theo tài liệu Đại hội, Bảo hiểm Bưu điện dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến đạt 5.353 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư tài chính dự kiến đạt 279,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt dự trình đạt 220 tỷ và 175 tỷ đồng, giảm 30,6% so với kết quả thực hiện được năm 2023.

Đáng chú ý, Bảo hiểm Bưu điện dự kiến tiếp tục không chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) dự trình lợi nhuận "đi lùi", giảm tới 30%- Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2024

Cũng trong tài liệu Đại hội, Bảo hiểm Bưu điện dự kiến trình 2 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty đang là 804 tỷ đồng.

Với phương án 1, Công ty sẽ phát hành thêm gần 80,4 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, cứ 1 quyền được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Phương án 2, PTI sẽ phát hành thêm gần 40,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 02 quyền được nhận 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện 2 phương án này dự kiến trong năm 2024, sau khi được chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/4, giá cổ phiếu PTI tăng 1,17% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 34.600 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục