Bất chấp Covid-19, KCN Tín Nghĩa báo lãi hơn 138 tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập

31/01/2021 09:24 GMT+7
Theo lãnh KCN Tín Nghĩa, nguyên nhân lợi nhuận trong quý tăng đột biến do tăng doanh thu từ kinh doanh bất động sản của công ty con tăng; tăng doanh thu chuyển nhượng tài sản trên đất đối với nhà kho cho thuê, doanh thu tài chính tăng và các doanh thu khác đều tăng so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) vừa  công bố báo cáo quý IV/2020 với doanh thu đạt 116 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2019; Giá vốn hàng bán giảm nhẹ kéo lãi gộp công ty tăng mạnh tới 108% lên 86 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần đạt gần 96 tỷ đồng, tăng 3 lần; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lươt đạt gần 96 tỷ đồng và gần 78 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Theo lãnh đạo TIP, nguyên nhân lợi nhuận trong quý tăng đột biến do tăng doanh thu từ kinh doanh bất động sản của công ty con tăng; tăng doanh thu chuyển nhượng tài sản trên đất đối với nhà kho cho thuê, doanh thu tài chính tăng và các doanh thu khác đều tăng so với cùng kỳ.

Bất chấp COvid-19, KCN Tín Nghĩa báo lãi hơn 138 tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập - Ảnh 1.

KCN Tín Nghĩa báo lãi hơn 138 tỷ đồng trong năm 2020

Lũy kế năm 2020, Khu công nghiệp Tín Nghĩa ghi nhận doanh thu 261 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019; lãi sau thuế cũng tăng mạnh 54% lên 138 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi công ty thành lập.

Được biết, năm 2020 TIP đặt kế hoạc doanh thu đạt 151 tỷ đồng, lãi ròng đạt 69 tỷ đồng, với kết quả trên công ty đã vượt 72% chỉ tiêu doanh thu và 97% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của TIP đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 26% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 439 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 582 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng gần 40% so với đầu năm lên 410 tỷ đồng. Nợ ngăn hạn trong năm tăng từ 108 tỷ lên 202 tỷ đồng, nợ dài hạn 187 lên 208 tỷ đồng.


Quang Dân