Thủ tướng đồng ý bổ sung KCN Vân Hồ vào quy hoạch

08/01/2021 13:00 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu công nghiệp Vân Hồ (Sơn La) vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung khu công nghiệp Vân Hồ (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La) vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. Khu công nghiệp (KCN) Vân Hồ có quy mô 216,64ha.

UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch KCN.

Khu công nghiệp Vân Hồ vào quy hoạch - Ảnh 1.

hủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu công nghiệp Vân Hồ vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. Ảnh minh họa

Tỉnh đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai.

UBND tỉnh cũng chịu trách nhiệm báo cáo HĐND tỉnh Sơn La xem xét thông qua và quyết nghị việc bổ sung KCN Vân Hồ trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Sơn La được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 64, được điều chỉnh bổ sung theo mục 18 Nghị quyết số 105 theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp khi thực hiện thủ tục đầu tư dự án KCN Vân Hồ.

Đối với trường hợp việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (CĐMĐSDĐ) rừng phòng hộ không đáp ứng các điều kiện CĐMĐSDĐ theo quy định pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch KCN Vân Hồ theo hướng tách phần diện tích đất rừng phòng hộ ra khỏi diện tích quy hoạch KCN Vân Hồ, giữ nguyên hiện trạng của khu vực rừng phòng hộ, không được CĐMĐSDĐ rừng phòng hộ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Dung Nhi