Becamex IDC "cõng" gần 10.000 tỷ đồng nợ trái phiếu

07/05/2023 07:36 GMT+7
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp -CTCP (Becamex IDC, HoSE: BCM) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2023.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 791,4 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng giảm 37% xuống 385 tỷ đồng; lợi nhuận gộp ghi nhận giảm một nửa xuống còn 406,4 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 57,2% xuống 51%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 2,4 lần so với cùng kỳ, đạt 52 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 28%, còn 191 tỷ đồng, trong đó hầu hết là chi phí lãi vay.

Lãi trong công ty liên kết giảm 68%, còn 55 tỷ đồng; chi phí bán hàng ghi nhận 146,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 95 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả quý I/2023, Becamex IDC báo lãi sau thuế 74 tỷ đồng, giảm 81%. Trong đó, lãi sau thuế công ty mẹ ghi nhận 91,5 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ.

Becamex IDC "cõng" gần 10.000 tỷ đồng nợ trái phiếu - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý I/2023 của BCM

Tính đến 31/3/2023, Becamex IDC có tổng tài sản hơn 48.589 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 60% xuống 436,2 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 10% lên 3.284 tỷ đồng; hàng tồn kho chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản với 21.356 tỷ đồng (chiếm 44% tài sản), tăng 2,3% so với đầu năm; khoản đầu tư vào công ty liên kết chiếm 15.337 tỷ đồng (chiếm 31,5% tài sản), tăng nhẹ so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả tăng nhẹ lên 30.627 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 14% lên 5.639 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm nhẹ xuống 10.849,2 tỷ đồng. Tổng nợ vay 16.488 tỷ đồng chiếm 54% nợ phải trả. Trong đó, nợ trái phiếu dài hạn ghi nhận 8.965 tỷ đồng và gần 917,6 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn.


O.L
Cùng chuyên mục