Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên: Trình kế hoạch lãi ròng 139 tỷ đồng, xây dựng thêm 3 bệnh viện chuyên khoa trong năm 2021

12/06/2021 12:21 GMT+7
Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE: TNH) mới công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 30/6 theo hình thức trực tuyến.

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, doanh thu của TNH đạt 335,6 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2019 và hoàn thành 89,5% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 112 tỷ đồng, tăng 20% và hoàn thành 91% kế hoạch. Lãi ròng đạt gần 109 tỷ đồng và hoàn thành 90,8% kế hoạch.

Phía TNH cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện giảm. 

Trong năm, TNH đã đưa dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 2 vào hoạt động theo đúng tiến độ (Tháng 8/2021 chính thức đi vào hoạt động). Đồng thời, trong năm 2020, TNH tiến hành chuẩn bị đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên giai đoạn 2.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, TNH đặt ra chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 420 tỷ đồng, tăng 25,1% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế dự kiến mang về 139 tỷ đồng, tăng 27,5%.

Bệnh viện đầu tiên niêm yết: Trình kế hoạch lãi ròng 139 tỷ đồng, xây dựng thêm 3 bệnh viện chuyên khoa trong năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đồng thời công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng của giai đoạn 2 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cùng Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên, phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn toàn tỉnh, tiếp tục công tác quản trị tốt doanh thu, chi phí để đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong năm 2021 giữ vững mức ổn định.

Ngoài ra, doanh nghiệp có kế hoạch liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng 3 bệnh viện chuyên khoa là Bệnh viện Phụ sản Quốc tế TNH, Bệnh viện Mắt Quốc tế TNH và Bệnh viện Tai mũi họng TNH, dự kiến hoạt động vào năm 2022.


Quang Dân