BIDV muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ, “biến” chi nhánh ngoại thành ngân hàng con

11/03/2021 13:54 GMT+7
BIDV sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.300 tỷ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ. Sau phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ vượt lên trên 48.500 tỷ đồng (trên 2 tỷ USD).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Theo kế hoạch, cuộc họp cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày mai 12/3/2020 tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BIDV muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ đồng

Tại đại hội, ban lãnh đạo BIDV dự kiến trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. Theo đó, BIDV muốn tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ (tức tăng 20,6%) thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

BIDV muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ, “biến” chi nhánh ngoại thành ngân hàng con - Ảnh 1.

BIDV muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ đồng

Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý III và IV/2021. Trong khi đó, việc chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ dự kiến trong giai đoạn 2021-2022 sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, kế hoạch tăng vốn nhằm đảm bảo nhu cầu vốn trong cả điều kiện kinh doanh thông thường và điều kiện căng thẳng. Trong đó, tăng vốn điều lệ là một trong những nguồn vốn nền tảng, tạo điều kiện cho các nguồn tăng thứ cấp khác.

Trước đó, năm 2019, nhà băng này cũng đã tăng mạnh vốn điều lệ nhờ phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên hơn 40.220 tỷ và thặng dư vốn cổ phần hơn 14.200 tỷ.

Mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng, "biến" chi nhánh ngoại thành ngân hàng con

Theo kế hoạch, ban lãnh đạo của nhà băng này cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với mức thực hiện của năm 2019.

Tuy nhiên, BIDV cũng cho biết mục tiêu lợi nhuận cũng phải đảm bảo phù hợp với diễn biến thị trường, năng lực của ngân hàng trước tác động của dịch Covid-19 và điều chỉnh trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

BIDV muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ, “biến” chi nhánh ngoại thành ngân hàng con - Ảnh 2.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ BIDV

Trong năm này, BIDV đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng trưởng 10-12%, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng do NHNN giao. Huy động vốn tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự kiến khoảng 12-15%. Nợ xấu duy trì dưới mức 1,6%.

Với phương án phân phối lợi nhuận 2020, BIDV dự kiến trích lập hơn 2.886 tỷ đồng cho các quỹ. Trong đó trích quỹ khen thưởng phúc lợi là hơn 1.886 tỷ đồng.

Sau trích lập, lợi nhuận còn lại của BIDV đạt gần 3.781 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chi 2.815 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020, tương ứng tỷ lệ 7%. Sau chia, lợi nhuận giữ lại của ngân hàng là hơn 965 tỷ đồng.

BIDV muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ, “biến” chi nhánh ngoại thành ngân hàng con - Ảnh 3.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ BIDV

Một tờ trình đáng chú ý khác tại ĐHĐCĐ của BIDV là việc chuyển đổi Chi nhánh Yangon thành ngân hàng con. Ngân hàng cho biết việc chuyển đổi phù hợp với chiến lược tổng thể của BIDV trong hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính khu vực, vốn điều lệ ngân hàng con sẽ là 100 triệu USD, tăng 15 triệu USD. Dự kiến ngân hàng con sẽ đem về lợi nhuận trước thuế hàng năm trung bình 1,5 triệu USD/năm.

Cuối năm 2020, chi nhánh BIDV Yangon có tổng tài sản là 120 triệu USD, vốn điều lệ 85 triệu USD, huy động vốn đạt 34 triệu USD, dư nợ cho vay đạt 23 triệu USD. Chi nhánh này bắt đầu có lãi từ năm 2018, sớm hơn 1 năm so với Đề án thành lập, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1,62 triệu USD.

Huyền Anh