Bộ GTVT "chặn" chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu "chung chi" nâng giá

11/05/2023 17:47 GMT+7
Bộ GTVT nghiêm cấm việc thông đồng với tư vấn để đưa một số loại vật liệu vào hồ sơ thiết kế, hoặc "gửi giá, nâng giá" trong hồ sơ dự toán của dự án giao thông.

Bộ GTVT vừa đề nghị các chủ đầu tư, Ban QLDA tăng cường quản lý, thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực liên quan đến hoạt động quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong quá trình thực hiện các dự án, Bộ GTVT nghiêm cấm các chủ đầu tư/Ban QLDA áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án.

Song song đó, cấm thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; Lựa chọn nhà thầu không có đủ năng lực, kinh nghiệm theo các quy định pháp luật và quy định của hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; dàn xếp, thông thầu; Quy định các điều kiện bất hợp lý, có hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Bộ GTVT "chặn" chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu "chung chi" nâng giá - Ảnh 1.

Bộ GTVT nghiêm cấm các chủ đầu tư/Ban QLDA áp đặt chỉ định mỏ vật liệu. Ảnh: TA

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng nghiêm cấm việc thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ thủ tục cho các sai sót trong công tác giám sát, kiểm định, nghiệm thu kết quả khảo sát; Thông đồng với tư vấn để đưa một số loại vật liệu vào hồ sơ thiết kế, hoặc "gửi giá, nâng giá" trong hồ sơ dự toán.

Nghiêm cấm thỏa thuận với nhà thầu về việc "chung chi" để bỏ qua các sai sót về thủ tục, chất lượng; "gửi giá" qua các nhà cung cấp vật liệu đưa vào công trình; nhũng nhiễu, gây khó khăn khi ký hồ sơ nghiệm thu, thanh toán…

Ngoài những nội dung nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/Ban QLDA phải chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức tăng mũi thi công, tăng ca kíp, tổ chức thi công cuốn chiếu, đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung triển khai ngay các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng, các hạng mục có sản lượng lớn (cầu, hầm, đoạn nền đường đào đá khối lượng lớn,...).

Bộ GTVT đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây khó dễ, nhũng nhiễu, hạch sách khi thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân của các dự án.

Đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu giải ngân, Bộ GTVT cũng đề nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chủ động triển khai tổ chức thi công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của dự án theo đúng biểu tiến độ chi tiết đã chấp thuận.

Song song đó, phải xây dựng tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết đảm bảo khoa học, có tính khả thi gắn với điều kiện thực tế công tác GPMB, khả năng cung ứng nguồn vật tư, vật liệu, điều kiện thời tiết, kế hoạch vốn bố trí.

Các chủ đầu tư/Ban QLDA quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh trong việc hình thành bộ máy, tổ chức quản lý, điều hành chung; Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nhà thầu phụ, nhà cung cấp nhân sự, thiết bị, vật tư cho dự án đảm bảo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Thế Anh