Bộ GTVT kiến nghị Bộ Tài Chính không giảm giá, phí đăng kiểm xe

28/09/2021 10:02 GMT+7
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Tài Chính về việc hỗ trợ phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.

Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận được ý kiến của 121 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới về phương án không đồng ý giảm giá, phí dịch vụ đăng kiểm.

Lý do của việc không giảm giá này là do tình hình dịch bệnh, số lượng phương tiện kiểm định ít, doanh thu thấp, hầu hết các đơn vị đều đang bị thua lỗ. Mặt khác, nhiều đơn vị có ý kiến giá dịch vụ đăng kiểm hiện nay là trên cơ sở mức phí đã ban hành từ năm 2013 đến nay nên bản thân mức giá dịch vụ đăng kiểm đang thấp hơn chi phí thực tế nên còn có đơn vị đề nghị tăng giá dịch vụ kiểm định.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị không thực hiện giảm giá đăng kiểm do các đơn vị đăng kiểm cũng đang gặp nhiều khó khăn, thua lỗ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Bộ GTVT kiến nghị Bộ Tài Chính không giảm giá, phí đăng kiểm xe - Ảnh 1.

Trung tâm đăng kiểm phương tại Hà Nội. Ảnh: Cục ĐK

Đề nghị giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới trong 4 tháng cuối năm về mức 0 đồng trong 4 tháng cuối năm 2021 như đề nghị của một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Trên cơ sở số thu lệ phí cấp giấy chứng nhận của toàn hệ thống đăng kiểm xe cơ giới trong 7 tháng đầu năm 2021, Cục Đăng kiểm Việt Nam ước tổng số thu trong 4 tháng cuối năm 2021 khoảng 101 tỷ đồng. Trong trường hợp giảm lệ phí về 0 đồng trong 4 tháng cuối năm 2021 thì số thu Ngân sách của mỗi địa phương sẽ giảm khoảng 1,6 tỷ đồng, sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến các địa phương.

Đối với kiến nghị về tăng mức giảm phí SDĐB, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 về việc giảm 30% mức phí SDĐB đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% mức phí SDĐB đối với xe kinh doanh vận tải.

Nếu điều chỉnh tăng mức hỗ trợ lên nữa thì sẽ ảnh hưởng đến số thu của NSNN và sẽ khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Trong khi bản thân các phương tiện kinh doanh vận tải phải dừng hoạt động từ 30 ngày trở lên đã được miễn 100% phí SDĐB trong thời gian dừng hoạt động.

Vì vậy, để tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng này thì Nhà nước có thể kéo dài thời gian giảm phí cho đến hết 30/6/2022.

Với những kiến nghị của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị không giảm giá dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới.

Để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, căn cứ quy định tại Luật Phí và lệ phí, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới trong các tháng cuối năm về mức 0 đồng trong 4 tháng cuối năm 2021.

Căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19, chủ động xem xét việc kéo dài thời gian hiệu lực của Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 về việc giảm 30% mức phí SDĐB đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% mức phí SDĐB đối với xe kinh doanh vận tải. 

Thế Anh