Bộ Tài chính muốn nới hạn mức tín dụng cho chứng khoán, lùi hạn họp ĐHCĐ

06/05/2020 18:07 GMT+7
Hiện, dư nợ của của ngân hàng cho vay kinh doanh chứng khoán chỉ chiếm 0,37% trong tổng dư nợ tín dụng của ngành ngân hàng, rủi ro từ việc cho vay kinh doanh chứng khoán không lớn. Do đó, Bộ Tài chính kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng hạn mức tín dụng cho vay kinh doanh chứng khoán.

Đề cập trong báo cáo của Bộ Tài chính về các giải pháp, đề xuất về chính sách tài khóa, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, cơ quan này đánh giá khôi phục dần các hoạt động trên cơ sở nới lỏng giãn cách xã hội đang là lực đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển và đây cũng chính là thời điểm bước vào giai đoạn mới của thực hiện nhiệm vụ kép vừa tiếp tục chống dịch vừa thực hiện phục hồi kinh tế - xã hội.

Theo đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nắm bắt được các cơ hội phát triển.

Tăng hạn mức tín dụng cho ngành chứng khoán

Đáng chú ý, một trong những kiến nghị được Bộ Tài chính đề xuất là tăng hạn mức tín dụng cho ngành chứng khoán.

Hiện, dư nợ của của ngân hàng cho vay kinh doanh chứng khoán ở mức độ thấp (30.452 tỷ đồng, chiếm 0,37% trong tổng dư nợ tín dụng của ngành ngân hàng), tỷ lệ nợ xấu phát sinh từ cho vay chứng khoán rất thấp so với mặt bằng chung. Do vậy, rủi ro từ việc cho vay kinh doanh chứng khoán đối với hệ thống ngân hàng thương mại là không lớn.

Từ thực tế nêu trên, trước đó, UBCKNN cũng đã có đề xuất Bộ Tài chính kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng hạn mức tín dụng 5% cho vay kinh doanh chứng khoán quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, áp dụng các giải pháp quản lý khác để tăng cường chất lượng tín dụng và tránh rủi ro cho hệ thống ngân hàng.

UBCKNN cho rằng, việc chuyển đổi cách quản lý như trên nhằm bảo đảm quản lý được rủi ro, chất lượng tín dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại khi cho vay chứng khoán, vừa tạo điều kiện cho các ngân hàng có nhu cầu và đã hết room 5% có thể tăng hạn mức cho vay chứng khoán. Qua đó, góp phần cải thiện sức mua, giúp ổn định thị trường chứng khoán, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19.

Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, đề xuất lùi hạn họp ĐHCĐ

Bộ Tài chính muốn nới hạn mức tín dụng cho chứng khoán, lùi hạn họp ĐHCĐ - Ảnh 2.

Bộ Tài chính muốn nới hạn mức tín dụng cho chứng khoán, lùi hạn họp ĐHCĐ

Cũng tại báo cáo này, Bộ Tài chính kiến nghị nghiên cứu đề xuất việc lùi thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thêm 3 tháng (đến trước ngày 30/9), giảm thời hạn công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ (từ 7 ngày xuống còn 1 – 2 ngày) nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính (UBCKNN) đã cắt giảm các thủ tục hành chính (giảm thời gian xử lý hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp từ 7 ngày xuống còn 24 giờ) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ ngày 16/3/2020 đến 15/4/2020 đã có 26 doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu quỹ, với tổng số tiền tương đương 3.123 tỷ đồng, giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại cổ đông và báo cáo tài chính.

Cùng với đó, trong phạm vi thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có hướng dẫn các công ty đại chúng việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

Đồng thời, đã đề nghị các công ty kiểm toán phối hợp để ký báo cáo tài chính kiểm toán đúng hạn, đối với các doanh nghiệp vì lý do bất khả kháng không thể công bố báo cáo tài chính theo quy định được hướng dẫn thực hiện tạm hoãn, lùi thời hạn công bố thông tin vì lý do bất khả kháng.

Hiện đã có 673/733 công ty niêm yết nộp báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ khoảng 91%; 59 Công ty đại chúng đã được xử lý hướng dẫn công bố thông tin lùi thời hạn vì lý do bất khả kháng.

Bên cạnh đó, cũng đã chỉ đạo 02 Sở giao dịch chứng hoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xây dựng các kịch bản điều hành thị trường chứng khoán trong mọi hoàn cảnh bị tác động của dịch Covid-19 và đến nay hệ thống giao dịch chứng khoán đã được duy trì hoạt động thông suốt.

Nhật Minh