Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng về đề án đô thị thông minh

20/05/2022 12:20 GMT+7
Bộ xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai đề án đô thị thông minh.

Việc này nằm trong nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá sơ kết tình hình triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo tình hình phát triển đô thị thông minh tại địa phương trước và sau khi ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 950).

Bộ Xây dựng nhấn mạnh: Nội dung các địa phương báo cáo phải chi tiết các công việc đã triển khai trước khi Đề án 950 được ban hành và các thông tin chung trong triển khai đô thị thông minh kể từ sau khi Đề án 950 được ban hành.

Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng về đề án đô thị thông minh - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản Thủ Thiêm đang có nhiều biến động. Ảnh: LS

Bên cạnh đó, báo cáo cần phải khái quát tình hình tuyên truyền, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Đề án 950 đồng thời báo cáo kinh phí thực hiện các nội dung liên quan tới phát triển đô thị thông minh.

Ngoài ra, các địa phương cũng báo cáo khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, văn bản quy phạm pháp luật,... trong quá trình triển khai xây dựng đô thị thông minh, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị để quản lý, phát triển đô thị tốt hơn.

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động đấu giá đất "vàng."

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, việc giao đất và cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất tại một số nơi còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường quyền sử dụng đất ở.

Đáng chú ý là có những trường hợp chậm, không đưa đất vào sử dụng nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để, trong khi tại một số địa phương đang có dấu hiệu "quá tải" trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương tập trung chấn chỉnh việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất "vàng" sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2022.

Thế Anh