Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL): Lợi nhuận 6 tháng "phát sáng", tăng trưởng 25%

18/07/2023 14:17 GMT+7
Nhìn chung kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) đã thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và hơn 84% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2023 với doanh thu thuần đạt gần 1.525 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 10,8% lên 1.099 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu nên lợi nhuận gộp được cải thiện tăng 21% đạt hơn 425 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng tăng nhẹ lên 28%.

Lợi nhuận Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL)  "phát sáng" sau kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2023

 Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 135,5%, từ hơn 808 triệu lên hơn 1,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 79,3% lên hơn 31,2 tỷ đồng - trong đó: chi phí lãi vay chiếm tới hơn 30 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 11,6% và 180%, lên mức gần 228 tỷ và gần 52,6 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của RAL  đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình, công ty cho biết đã khai thác sức mạnh công nghệ số, các phần mềm thuận lợi hóa cho người dùng để nâng tốc độ và hiệu quả xử lý công việc, thúc đẩy trải nghiệm khách hàng. Cùng với đó, RAL cũng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 29/12/2022, công ty đã có văn bản gửi Cục Thuế TP. Hà Nội đăng ký thời gian bắt đầu thực hiện miễn, giảm thuế tính từ ngày 1/1/2023).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ghi nhận 3.660 tỷ đồng doanh thu và 308,6 tỷ lợi nhuận trước thuế - tăng lần lượt 17% và 24,7% so với 6 tháng đầu năm trước. Năm 2023, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 6.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng. Như vậy, RAL đã thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và hơn 84% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của RAL là hơn 7.460 tỷ đồng, tăng hơn 744 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn là các khoản phải thu ngắn hạn với 5.173 tỷ đồng, tiếp đó là hàng tồn kho với 1.023 tỷ đồng.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục