Bột giặt LIX: Quý II báo lãi giảm 31% do ảnh hưởng khoản cổ tức từ Xalivico

18/07/2023 10:06 GMT+7
Kết thúc kỳ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Bột giặt LIX thực hiện 46,5% kế hoạch doanh thu và 55,3% kế hoạch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (HoSE: LIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2023 với doanh thu thuần đạt gần 679 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp gần như không thay đổi, đạt 165 tỷ đồng.

Không còn hưởng chục tỷ đồng cổ tức từ công ty con, Bột giặt LIX báo lãi quý II giảm 31% - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh từ quý I/2022 đến nay

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh, từ 26,2 tỷ xuống còn vỏn vẹn hơn 3,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính thay đổi không đáng kể, ở mức hơn 1,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm từ 85,6 tỷ xuống còn 59,4 tỷ nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại ghi nhận tăng từ 24,3 tỷ lên gần 38,9 tỷ đồng.

Kết quả, Bột giảt LIX ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 47,7 tỷ đồng, giảm 21,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng giảm 31%.

Không còn hưởng chục tỷ đồng cổ tức từ công ty con, Bột giặt LIX báo lãi quý II giảm 31% - Ảnh 2.

Doanh thu hoạt động tài chính

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế quý này giảm chủ yếu là do trong quý II/2022, Bột giặt LIX có ghi nhận khoản nhận cổ tức được chia của công ty liên kết - Công ty TNHH Xalivico là hơn 23,9 tỷ đồng còn trong quý II/2023, Công ty không ghi nhận khoản này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Bột giặt LIX ghi nhận doanh thu đạt 1.376 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm ngoái (đạt 1.377 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, giảm 18,5%. So với kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Công ty đã thực hiện 46,5% kế hoạch doanh thu (mục tiêu 2.976 tỷ) và 55,3% kế hoạch lợi nhuận (mục tiêu 225 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2023, Bột giặt LIX có tổng tài sản đạt gần 1.200 tỷ đồng, giảm hơn 30 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó: hàng tồn kho ghi nhận hơn 251 tỷ đồng (giảm gần 10%) và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 164 tỷ đồng (giảm gần 14%); tiền và các khoản tương đương tiền, công ty đang nắm giữ hơn 220 tỷ đồng. Về nợ, Bột giặt LIX có khoản nợ vay tài chính ngắn hạn vẫn giữ ở mức 55 tỷ đồng và không vay nợ tài chính dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/7, giá cổ phiếu LIX đang ở mức 46.000 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục