Bước sang quý IV, VietinBank mới công bố kế hoạch kinh doanh năm

03/10/2023 13:04 GMT+7
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) vừa phê duyệt và công bố chi tiết các chỉ tiêu tài chính kế hoạch trong năm 2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, VietinBank cho biết lợi nhuận sẽ theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên ngân hàng chỉ công bố các chỉ tiêu như tổng tài sản, dư nợ tín dụng, nguồn vốn huy động, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 11.

VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5 - 10% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng tăng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong từng thời kỳ;Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng kiểm soát dưới 1,8%.

Tại nghị quyết HĐQT lần này, VietinBank đã công bố kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 dự kiến đạt 22.500 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2022.

Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, ngân hàng này đã thực hiện được gần 54% mục tiêu lợi nhuận năm nêu trên.

Ở diễn biến khác, cuối tháng 8 vừa qua, HĐQT VietinBank cũng đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,74% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành dự kiến là trong quý III – quý IV/2023.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch ngày 3/10, giá cổ phiếu CTG giảm 2,84% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 29.100 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục