BV Quốc tế Thái Nguyên: Huy động vốn trả nợ và trả cổ tức năm 2021

13/10/2022 07:24 GMT+7
Ngày 10/10, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH) đưa ra 02 nghị quyết về việc triển khai đồng thời phương án: Chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ phát hành tổng lên tới 41 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán, tổng tỷ lệ 80%.

TNH chào bán gần 26 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty đã trình lên về việc dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022. TNH cho biết, do Công ty chưa thống nhất được với một số đối tác liên quan, phương án phát hành chưa được triển khai.

Thay vào đó, Công ty sẽ xin cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Công ty dự kiến chào bán hơn 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Giá chào bán là 20.000 đồng/CP. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới phát hành thêm). Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 260 tỷ đồng.

BV Quốc tế Thái Nguyên: Huy động vốn trả nợ và trả cổ tức năm 2021 - Ảnh 1.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đợt phát hành sẽ được xem là thành công nếu bán được ít nhất 70% số cổ phiếu phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2022 hoặc quý 1,2/2023 sau khi được ĐHCĐ thông qua và uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán gần 520 tỷ đồng sẽ dùng 250 tỷ đồng đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên; dùng 238 tỷ đồng trả nợ ngân hàng (trong đó trả nợ BIDV Thái Nguyên 223 tỷ đồng và trả nợ Agribank 15 tỷ đồng); số còn lại hơn 30 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Phát hành 15,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Thay vì trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25% đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 20/05 gồm: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu, thì TNH sẽ trả toàn bộ cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

TNH dự kiến phát hành hơn 15,5 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 155,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2021. Thời gian chi trả cổ tức năm từ quý III - IV/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

BV Quốc tế Thái Nguyên: Huy động vốn trả nợ và trả cổ tức năm 2021 - Ảnh 2.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH)

Về tình hình kinh doanh, quý II, TNH ghi nhận doanh thu thuần gần 119 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 38 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,17% và 8,57% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt gần 208 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt là 12,43% và 8% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2022, TNH lên kế hoạch doanh thu là 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 150 tỷ đồng. Với kết quả trên, TNH đã thực hiện 48% kế hoạch về doanh thu và 36% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại phiên giao dịch sáng ngày 12/10, giá cổ phiếu TNH giảm 300 đồng (tương ứng giảm 0,99% so với phiên giao dịch liền kề). Hiện đang ở mức 30.000 đồng/ cổ phiếu.Phương Thảo