Các ngân hàng được yêu cầu cung cấp thông tin với cơ quan thuế

13/08/2022 07:35 GMT+7
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn đề nghị các tổ chức tín dụng căn cứ các quy định về cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan quản lý thuế theo đúng quy định.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã liệt kê 5 quy định pháp luật liên quan về cung cấp thông tin bao gồm:

Một là, Luật Quản lý thuế năm 2019.

Khoản 2 Điều 27 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản; Điểm a khoản 2 Điều 98 quy định về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản người nộp thuế; Điều 129 quy định về cưỡng chế, phong tỏa tài khoản thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Hai là, Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, Điều 30 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Khoản 4 Điều 31 quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế mở tài khoản.

Các ngân hàng được yêu cầu cung cấp thông tin với cơ quan thuế - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin với cơ quan thuế. (Ảnh minh họa: LPB)

Ba là, Nghị định 117/2018/NĐ-CP.

Điều 4 quy định về nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng; Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 quy định về hình thức, thời hạn, trình tự, thủ tục và hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin; Khoản 9 Điều 10 quy định về thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của các đơn vị thuộc Cơ quan quản lý thuế; Điểm a khoản 1 Điều 11 quy định các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng; Khoản 2 Điều 14 quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng; Điều 15 quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức khác, cá nhân trong việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng.

Bốn là, Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và Công văn 1305/TCT-KK ngày 26/4/2022 của Tổng Cục Thuế về việc triển khai cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định 126, trong đó yêu cầu, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế.

Cuối cùng, Công văn 1305/TCT-KK ngày 26/4/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định 126 cũng có yêu cầu, hướng dẫn các TCTD cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định 126.

Theo công văn này, cơ quan thuế yêu cầu các TCTD cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế, tên chủ tài khoản, ngày mở (ngày bắt đầu hoạt động), ngày đóng tài khoản thanh toán. Tài khoản thanh toán thuộc phạm vi cung cấp là tài khoản theo quy định của Luật Các TCTD. Thông tin sử dụng để đối chiếu, cung cấp thông tin là mã số thuế hoặc số giấy tờ.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã thí điểm triển khai việc cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế với 5 ngân hàng thương mại là BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, Agribank.

Tổng cục Thuế cho biết, các thông tin luôn được đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai thí điểm. Sau thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận thành công trên 45,4 triệu tài khoản của người nộp thuế do 5 ngân hàng thương mại cung cấp. Với giải pháp mã hóa, lưu trữ thông tin số hiệu tài khoản thanh toán tiếp nhận từ các ngân hàng, các thông tin người nộp thuế đều được bảo đảm an toàn bảo mật.

Huyền Anh