Cải cách tiền lương của cán bộ, công chức: Lùi đến 01/7/2022

10/10/2020 15:42 GMT+7
Thay vì bắt đầu cải cách tiền lương từ 01/01/2021 theo như chủ trương tại Nghị quyết 27/NQ-TW, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định lùi thời điểm này đến 01/7/2022.

Chiều 9/10, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động lớn, đột xuất, phức tạp. Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến nhanh, khó lường, tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực trên toàn cầu.

Cải cách tiền lương của cán bộ, công chức: Lùi đến 01/7/2022 - Ảnh 1.

Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 thay vì từ 1/1/2021.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho nhiều ý kiến chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 và dự báo cả năm 2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023.

Vào giữa năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm. Lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó là các bảng lương mới phản ánh đúng năng lực thực chất và khả năng đáp ứng công việc của cán bộ, công chức, viên chức…

A.Vũ
Cùng chuyên mục