Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi vượt kế hoạch năm

29/07/2021 09:20 GMT+7
Trong 6 tháng đầu năm 2021, CTCP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) ghi nhận doanh thu thuần tăng 45% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 694 tỷ đồng và lãi ròng đạt 233 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính quý II/2021, Công ty CP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi gộp tăng mạnh 86%, đạt gần 160 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 33%, xuống còn 21 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi ngân hàng, giảm lãi tiền thuê đất của Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép, tăng lãi chênh lệch tỷ giá và cổ tức.

Trong khi đó chi phí tài chính cũng giảm 27% do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá và giảm chi phí lãi vay và ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 31 tỷ đồng do chi phí nhân viên và chi phí dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi tăng.

Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) báo lãi vượt kế hoạch - Ảnh 1.

Công ty CP Cảng Sài Gòn tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021. (Ảnh: SGP)

Điểm sáng của SGP đến từ các Công ty liên doanh, liên kết đạt tăng trưởng hơn 26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 bị âm 8 tỷ đồng nhờ lãi sau thuế của CTCP Cảng tổng hợp Thị Vải tăng, Công ty TNHH Korea Express Cảng Sài Gòn và Công ty LD Dịch vụ Container Quốc tế CSG-SSA đồng loạt tăng lãi.

Lũy kế 6 tháng đầu năm của SGP ghi nhận doanh thu thuần tăng 45% so với cùng kỳ, đạt 694 tỷ đồng và lãi ròng đạt 233 tỷ đồng, gấp 2,6 lần. Kết quả này so với kế hoạch đã đề ra trong năm 2021, SGP thực hiện được 58% chỉ tiêu doanh thu và vượt 4% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Trong đó, tổng tài sản của SGP ghi nhận hơn 5.145 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chủ yếu là tiền gửi kỳ hạn ghi nhận gần 1.068 tỷ đồng, tăng 11%. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 8%, ghi nhận hơn 382 tỷ đồng.

Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) báo lãi vượt kế hoạch - Ảnh 2.

Báo cáo tài chính của SGP. (Ảnh: Thế Anh)

Ở chiều ngược lại, số nợ phải trả của SGP tăng hơn 11 tỷ đồng, ghi nhận gần 2.652 tỷ đồng. Trong đó, 2 khoản nợ dài hạn lớn là phải trả Bộ tài chính về ứng vốn dự án Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (599 tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông (850 tỷ đồng).


Hiếu Anh
Cùng chuyên mục