Cao su Bến Thành báo lãi ròng 5,4 tỷ đồng, tăng 12,5% trong quý III

16/10/2020 06:21 GMT+7
Quý III, Cao su Bến Thành ghi nhận doanh thu giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên bằng cách tiết giảm giá vốn hàng bán, công ty vẫn báo lãi ròng tăng 12,5% lên mức 5,4 tỷ đồng.
Cao su Bến Thành báo lãi ròng 5,4 tỷ đồng, tăng 12,5% trong quý III - Ảnh 1.

Cao su Bến Thành báo lãi ròng 5,4 tỷ đồng trong quý III

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (HoSE: BRC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu thuần giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ hơn 67 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giảm của giá vốn hàng bán nhanh hơn mức giảm của doanh thu, nên BRC vẫn thu về 18,6 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 9,4%.

BRC ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ở mức thấp, lần lượt 176 triệu đồng và 467 triệu đồng, tăng/giảm không đáng kể so với quý III/2019. Chi phí tập trung ở khoản bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 8,9 tỷ đồng và 2,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,5% và giảm 20%.

Chốt quý, công ty báo lãi 5,4 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ 387 điểm lên 439 điểm.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, doanh thu của BRC đạt trên 210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, cùng tăng 4,5% so với cùng kỳ 2019.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của BRC là 285 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm 74,6 tỷ đồng, tăng 27%; tiền và các khoản tương đương tiền là 18,8 tỷ đồng, tăng 34%.

Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,4. Trong kỳ BRC gia tăng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên mức 25 tỷ đồng, gần gấp hai lần so với con số đầu năm.

Năm 2020, BRC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế  20,11 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nói trên, 9 tháng BRC đã hoàn thành 79,6% kế hoạch cả năm.

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ năm 2006. Vốn điều lệ thực góp đến ngày 30/6/2019 là 123,7 tỷ đồng, tương đương 12,3 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu BRC tăng 3% lên vùng giá 10.500 đồng/cổ phần, vốn hóa thị trường ở mức 130 tỷ đồng.

Q.D