Cao su Phước Hòa (PHR): Không còn tiền bồi thường, lợi nhuận sụt mạnh, kế hoạch lãi quý III chỉ 10 tỷ đồng

26/07/2021 08:31 GMT+7
Cao su Phước Hòa (PHR) cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay không ghi nhận tiền bồi thường thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 nên lợi nhuận sụt giảm mạnh. PHR đặt kế hoạch lợi nhuận quý III chỉ 10 tỷ đồng, giảm 94% cùng kỳ.

HĐQT CTCP Cao su Phước Hoà (HoSE: PHR) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2021 với sản lượng cao su khai thác 3.129,6 tấn mủ quy khô, chiếm gần 33% kế hoạch năm.

Sản lượng cao su thu mua 3.000 tấn mủ quy khô, chiếm 25% kế hoạch năm. Sản lượng cao su chế biến 6.129,6 tấn, tỷ lệ 28%. Sản lượng cao su tiêu thụ 7.377 tấn, tỷ lệ 22% kế hoạch.

Giá bán bình quân ở mức 40,8 triệu đồng/tấn. Theo đó, PHR cũng đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ 318,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh cao su 301 tỷ đồng, tỷ lệ 15% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu tăng 39% nhưng lợi nhuận lại giảm 94%. Cùng kỳ năm 2020, công ty có nguồn lợi nhuận khác 140 tỷ đồng từ tiền đền bù đất dự án khu công nghiệp.

Cao su Phước Hòa (PHR): Không còn tiền bồi thường, lợi nhuận sụt mạnh, kế hoạch lãi quý III chỉ 10 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn:Báo cáo tài chính công ty mẹ PHR quý 2/2021.

Trong quý II, lợi nhuận của công ty mẹ cũng giảm 86% cùng kỳ còn 37 tỷ đồng do không còn ghi nhận tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 như cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ có doanh thu thuần đạt 591 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 58 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 87% thì lợi nhuận giảm 85% so với cùng kỳ do lợi nhuận từ đền bù đất giảm mạnh. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu và 8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nếu công ty mẹ thực hiện kết quả quý III như ước tính, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần  đạt 909,5 tỷ đồng còn lợi nhuận 68 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 43% và 8% kế hoạch năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PHR ghi nhận doanh thu đạt 590 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện từ 7,3% lên 11,5%. Tuy vậy lợi nhuận sau thuế đạt 58 tỷ đồng, giảm 85% so với 6 tháng đầu năm 2020 do lợi nhuận khác giảm mạnh 95,7%, xuống còn 20,8 tỷ đồng.

PHR cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay không ghi nhận tiền bồi thương thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, trong khi cùng kỳ năm 2020 đã ghi nhận 456,1 tỷ đồng. Chính vì không còn ghi nhận tiền bồi thường dẫn tới lợi nhuận giảm mạnh.

Tại thời điểm 31/6/2021, tổng tài sản tại PHR đạt 3.414 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm.

Nợ phải trả của PHR tính đến cuối kỳ đạt 2.672 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm và chiếm 23% tổng tài sản. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn tăng 65%, ghi nhận 77,5 tỷ đồng. Cuối kỳ, nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 2.636 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó bao gồm 202,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, giảm 55% so với đầu năm.

Tại thời điểm 31/6/2021, tiền và các khoản tương đương tiền tại PHR giảm 43% so với đầu năm, còn 150,4 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn tại Cao su Phước Hòa giảm 34%, ở mức 529 tỷ đồng. Khoản phải thu cũng giảm 23% xuống 157 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng mạnh 65% lên gần 257 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, dòng tiền hoạt động kinh doanh tại PHR 6 tháng đầu năm âm gần 178 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 237 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cũng dự kiến sẽ trình Tập đoàn cao su phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cao su Phước Hòa Kampong Thom giai đoạn 2.

Cụ thể, công suất dự kiến cho nhà máy là 6.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư giai đoạn 2 của dự án là hơn 58 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT giao ban điều hành làm việc với Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore về tiến độ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án VSIP III.


An Vũ