Cầu đường CII (LGC) dự trình kế hoạch lợi nhuận tăng 12% lên 558 tỷ đồng, cổ tức 16%

20/03/2023 13:23 GMT+7
Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (HoSE: LGC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 được dự kiến tổ chức ngày 12/04 tại Bình Dương với nhiều nội dung đáng chú ý.

Cầu đường CII lên kế hoạch lợi nhuận tăng "an toàn"

HĐQT Cầu đường CII (LGC) lên kế hoạch lợi nhuận tăng 12% lên 558 tỷ đồng, cổ tức 16% - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Cầu đường CII

 Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (HoSE: LGC) lên kế hoạch tổng doanh thu dự kiến đạt 2.081 tỷ đồng, tăng 32% so với kết quả đạt được năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng khá "an toàn", tăng ở mức 11%, dự kiến đạt 558 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh tại các dự án trong năm 2023, hầu như các dự án đều dự kiến mang về lợi nhuận tăng. Duy nhất dự án Ninh Thuận 1 ước lỗ sau thuế 23,7 tỷ đồng, doanh thu dự kiến giảm 38% còn 115 tỷ đồng.

HĐQT Cầu đường CII (LGC) lên kế hoạch lợi nhuận tăng 12% lên 558 tỷ đồng, cổ tức 16% - Ảnh 2.

Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư của LGC (1)

HĐQT Cầu đường CII (LGC) lên kế hoạch lợi nhuận tăng 12% lên 558 tỷ đồng, cổ tức 16% - Ảnh 3.

Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư của LGC (2)

Trong đó, dự án Xa lộ Hà Nội dự kiến đem lại nguồn thu lớn nhất 701 tỷ đồng, chiếm 34% tổng doanh thu và tăng nhẹ 0,5% so với năm 2022. Lãi sau thuế ước đạt 306 tỷ đồng, tăng 25%. 

HĐQT Cầu đường CII cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8% và kế hoạch chia cổ tức 2023 với tỷ lệ dự kiến là 16% bằng tiền mặt.

Ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh, Cầu đường CII lên kế hoạch cho hoạt động tài chính là cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức; đảm bảo huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư bổ sung dự án ĐT 741 và các dự án khác (nếu có); tiếp tục phối hợp với Công ty mẹ là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) làm việc với Vietcombank TPHCM để cơ cấu lại nguồn vốn các dự án Xa lộ Hà Nội, ĐT 741 và Trung Lương - Mỹ Thuận. Và phối hợp các bộ phận liên quan nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các dự án BOT đã đầu tư mà đối tác có nhu cầu chuyển nhượng.

HĐQT Cầu đường CII (LGC) lên kế hoạch lợi nhuận tăng 12% lên 558 tỷ đồng, cổ tức 16% - Ảnh 4.

Kết quả kinh doanh năm 2022

Kết quả kinh doanh năm 2022, Cầu đường CII ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.577 tỷ đồng, tăng 45,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 462 tỷ đồng, tương ứng tăng 50%. So sánh với kế hoạch kinh doanh năm thì LGC đều đã thực hiện xong kế hoạch năm 1 cách xuất sắc.


Phương Thảo