Chân dung tân Chủ tịch 8x Dương Nhất Nguyên của Vietbank

27/04/2021 13:41 GMT+7
Ông Dương Nhất Nguyên (sinh năm 1983), con trai ông Dương Ngọc Hoà và bà Trần Thị Lâm vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB).

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 (HĐQT) đã họp để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

Theo đó, Hội đồng quản trị VietBank đã thống nhất bầu ông Dương Nhất Nguyên vào ghế "nóng" Chủ tịch HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ mới 2021-2025.

Chân dung tân Chủ tịch 8x Dương Nhất Nguyên của Vietbank - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch 8x Dương Nhất Nguyên của Vietbank

Ông Dương Nhất Nguyên sinh năm 1983, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Keller Graduate School of Management, Trường Đại học DeVry, Hoa Kỳ.

Tân Chủ tịch Vietbank đã có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh – tài chính – ngân hàng.

Trước khi về Vietbank, ông Nguyên từng giữ các vị trí điều hành, quản lý tại nhiều doanh nghiệp (Giám đốc đầu tư Công ty CP ĐT PT Hoa Lâm; Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Lâm) và điều hành nhiều dự án lớn của Tập Đoàn Hoa Lâm như dự án 4B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM; Dự án số 1 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM.

Trước khi trở thành tân Chủ tịch Vietbank, ông Nguyên đã có nhiều năm điều hành ở vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank và trước đó là Phó Tổng giám đốc Vietbank.

Cụ thể, từ năm 2014-2016 ông Nguyên điều hành ở vị trí Phó tổng giám đốc Vietbank; 2016-2018 ông Nguyên giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank, kiêm Phó tổng giám đốc; từ năm 2018 đến nay là Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank.

Ngoài ra, ông Nguyên còn là trưởng ban chỉ đạo các dự án chuyển đổi của Vietbank như: Dự án tiền lương, dự án tái định vị thương hiệu, dự án Corebanking... của Ngân hàng.

Cũng trong kỳ này, HĐQT Vietbank và ông Nguyễn Hữu Trung giữ chức Phó chủ tịch HDQT Vietbank kiêm thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025; Ông Hứa Ngọc Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong đó kế hoạch kinh doanh phấn đấu Vietbank đưa ra cho năm 2021 (trong điều kiện khi được Ngân hàng nhà nước xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng) là: tổng tài sản đạt: 120.000 tỷ đồng (tăng 31% so với năm trước).

Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ (tăng 21% so với 2020); tổng huy động vốn (bao gồm Giấy tờ có giá) đạt: 91.000 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.100 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.

H.Anh