Chăn nuôi 5 tháng đầu năm: Gia súc gặp khó, thủy sản tăng trưởng tốt

29/05/2020 09:50 GMT+7
Ngành chăn nuôi 5 tháng đầu năm có diễn biến trái chiều ở từng lĩnh vực. Trong khi gia súc gặp khó, thủy sản tăng trưởng tốt.

Gia súc gặp khó

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định. Dịch tả lợn châu Phi đang được kiểm soát nhưng việc tái đàn còn chậm vì chi phí đầu tư lớn, giá con giống ở mức cao khiến các hộ có nguồn vốn hạn hẹp không thể khôi phục sản xuất, các hộ có đủ điều kiện lại thận trọng do tâm lý lo ngại dịch quay trở lại.

Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Ước tính trong tháng Năm đàn trâu của cả nước giảm 2,1% so với cùng thời điểm năm 2019; đàn bò tăng 3,7%; đàn lợn giảm 6,2%; đàn gia cầm tăng 11,5%.

Chăn nuôi 5 tháng đầu năm: Gia súc gặp khó, thủy sản tăng trưởng tốt - Ảnh 1.

Trong khi gia súc gặp khó, thủy sản tăng trưởng tốt.

Tính đến ngày 20/5/2019, cả nước không còn dịch tai xanh ở lợn; có 5 ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày ở Ninh Bình, Hà Nội và Vĩnh Long; dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày còn ở Kon Tum và dịch tả lợn châu Phi ở 143 xã thuộc 54 huyện của 19 địa phương chưa qua 30 ngày (trong tháng phát sinh 1 ổ dịch mới tại Tuyên Quang, tái phát tại 70 xã thuộc 15 địa phương).

Thủy sản phục hồi

Sản xuất thủy sản tháng Năm bắt đầu được hồi phục, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm thủy sản chế biến tồn kho nhiều làm giá thu mua nguyên liệu thấp. Sản lượng thủy sản tháng Năm ước tính đạt 797,5 nghìn tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 581,1 nghìn tấn, tăng 1,5%; tôm đạt 87,9 nghìn tấn, tăng 5,5%; thủy sản khác đạt 128,5 nghìn tấn, tăng 0,3%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng Năm ước tính đạt 432,6 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 283,7 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 76,7 nghìn tấn, tăng 6,4%; thủy sản khác đạt 72,2 nghìn tấn, tăng 1%. Nuôi cá tra gặp nhiều khó khăn do hoạt động thu mua của các doanh nghiệp giảm, giá cá tra nguyên liệu vẫn ở mức thấp, người nuôi bị lỗ từ 3.000-4.000 đồng/kg. Sản lượng cá tra trong tháng ước tính đạt 124 nghìn tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó An Giang đạt 32,3 nghìn tấn, giảm 6,1%; Cần Thơ đạt 16,6 nghìn tấn, giảm 4,9%; Bến Tre đạt 11,8 nghìn tấn, giảm 32,4%. Tình trạng hạn mặn từ đầu năm ảnh hưởng đến môi trường sinh trưởng và phát triển của tôm nuôi, chi phí phát sinh thêm nhiều làm giảm diện tích nuôi. Tuy nhiên, sản lượng tôm thẻ chân trắng trong tháng tăng khá do ảnh hưởng dịch Covid-19 không có người thu mua nên các hộ nuôi cầm chừng, không thu hoạch ngay, tháng Năm mới tiến hành thu hoạch. Sản lượng tôm sú trong tháng Năm ước tính đạt 25,6 nghìn tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 46,6 nghìn tấn, tăng 11%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 5/2020 ước tính đạt 364,9 nghìn tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác biển đạt 350,5 nghìn tấn, tăng 1,2%. Tháng Năm là thời điểm đang vào vụ cá Nam, giá nhiên liệu giảm sâu là điều kiện tốt cho bà con ngư dân bám biểm nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiêu thụ sản phẩm có xu hướng giảm, làm giảm doanh thu của ngư dân.

Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 3.043 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.541,5 nghìn tấn, tăng 6,8%, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 1.501,5 nghìn tấn, giảm 2,2% (sản lượng khai thác biển đạt 1.437,1 nghìn tấn, giảm 2,1%).

Ngọc Lâm