Chi 200 tỷ đồng làm dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

06/10/2020 17:48 GMT+7
Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương sẽ được triển khai trong thời gian tới.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về phân bổ ngân sách kế hoạch chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) với tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Dự án với mục tiêu khắc phục tình trạng xói lở đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp tại bờ biển Cửa Đại.

Quảng Nam: 200 tỷ đồng chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại - Ảnh 1.

Bờ biển Cửa Đại thường xuyên bị xói lở sau các cơn mưa bão.

Quy mô đầu tư dự án với các nội dung gồm: Xây dựng tuyến ngầm dài 1.030m đê bao ngầm nối tiếp với dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An kết hợp nạo vét Cửa Đại về phía Bắc và san lấp tạo bãi dài 1.250m tại phường Cửa Đại.

Quảng Nam: 200 tỷ đồng chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại - Ảnh 2.

Dự án với mục tiêu khắc phục tình trạng xói lở đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp tại bờ biển Cửa Đại.

Được biết, thời gian và tiến độ thực hiện dự án trong vòng 3 năm (2020 - 2023). Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kế hoạch vốn được phân bổ, đồng thời tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được giao theo quy định; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cắt giảm, điều chuyển vốn cho các địa phương khác do không giải ngân theo thời hạn quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, UBND TP Hội An theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu và thực hiện công tác báo cáo giám sát đầu tư theo quy định.

Trần Hậu - Đại Nghĩa