Chi phí sản xuất 3 tại chỗ tăng cao, Thép Thủ Đức báo lỗ ròng 600 triệu đồng trong quý III/2021

13/10/2021 07:56 GMT+7
Dù các khoản chi phí đều giảm nhưng TDS vẫn báo lỗ ròng quý III/2021 gần 644 triệu đồng trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 2 tỷ đồng.

CTCP Thép Thủ Đức – VNSTEEL (UPCoM: TDS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 ghi nhận doanh thu thuần gần 402 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tại TDS đạt gần 5 tỷ đồng, tương đương giảm mạnh 66%.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 55% xuống còn hơn 2 tỷ; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 66% còn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính tại TDS cũng giảm 35% so với cùng kỳ 2020.

Dù các khoản chi phí đều giảm nhưng TDS vẫn báo lỗ ròng quý III/2021 gần 644 triệu đồng trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 2 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất 3 tại chỗ tăng cao, Thép Thủ Đức báo lỗ ròng 600 triệu đồng trong quý III/2021 - Ảnh 1.

Thép Thủ Đức báo lỗ ròng 600 triệu đồng trong quý III/2021

Theo giải trình của Công ty, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình tiêu thụ rất chậm, giảm hơn nửa sản lượng tiêu thụ hằng tháng, doanh thu giảm hơn 187 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giữa bối cảnh dịch bệnh, Công ty chỉ bố trí sản xuất 3 tại chỗ được 1 ca sản xuất, chi phí sản xuất rất cao, chi phí vận chuyển và thu gom nguyên vật liệu cũng nhảy vọt.

Ngoài ra, việc tiêu thụ chậm cũng làm cho nguồn tài chính bị ảnh hưởng và phải vay bổ sung vốn lưu động. Do đó, Công ty phát sinh thêm khoản chi phí tài chính tăng hơn 551 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh khả quan nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp thép ghi nhận doanh thu tăng 6% đạt 1.658 tỷ đồng; lãi sau thuế 46 tỷ đồng, tăng 148% so với cùng kỳ năm trước. Công ty vượt 191% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.

Tại thời điểm 30/9, TDS có 537 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 37% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 102 tỷ đồng xuống 16 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn giảm từ 143 tỷ xuống 138 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng từ 109 tỷ lên 338 tỷ đồng và chiếm 63% tổng tài sản.

Doanh nghiệp phát sinh khoản vay ngắn hạn 57 tỷ đồng mà đầu năm không có và không có nợ vay dài hạn.


Q.D