Chính phủ yêu cầu xem xét đảm bảo chi phí và lợi nhuận cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

17/04/2023 17:22 GMT+7
Trong công văn gửi lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu lãnh đạo hai đơn vị này xem xét kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ về việc đảm bảo chi phí, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, trong văn bản số 2511/VPCP-KTTH ngày 13/4, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc xem xét kiến nghị của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên quan đến đề nghị hoàn trả lợi nhuận, chi phí kinh doanh định mức cho doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 10/3, Văn phòng Chính phủ nhận được đơn yêu cầu xem xét khẩn cấp của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu liên quan đến các chi phí kinh doanh định mức, hoàn trả lợi nhuận cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.

Chính phủ yêu cầu xem xét đảm bảo chi phí và lợi nhuận cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu - Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu xem xét chi phí, lợi nhuận doanh nghiệp xăng dầu bán lẻ

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Phó thủ tướng yêu cầu các bộ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao để xem xét các kiến nghị, có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Đồng thời nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ trong quá trình sửa đổi, bổ sung nghị định 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, đảm bảo khoa học, hài hòa, hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trong thư gửi Thủ tướng, nhóm doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng Thông tư 104 quy định chi phí kinh doanh định mức là 1.050 đồng/lít và lợi nhuận định mức là 300 đồng/lít. Trong phần chi phí trên, quy định đã nêu rõ là cả khâu bán buôn và khâu bán lẻ.

Tuy nhiên, thông tư lại không ghi rõ tỷ lệ phân chia ở khâu bán buôn và khâu bán lẻ nên doanh nghiệp đầu mối đã lợi dụng kẽ hở này một cách triệt để hưởng gần như phần chi phí này.

"Doanh nghiệp bán lẻ không nằm trong chuỗi cửa hàng trực thuộc của doanh nghiệp đầu mối nên hầu hết đều không được hưởng đầy đủ phần lợi nhuận và chi phí đúng theo quy định. Do đó, doanh nghiệp bán lẻ phải được chia phần chi phí định mức và lợi nhuận định mức theo quy định", nhóm doanh nghiệp cho hay.

Theo đơn kiến nghị, nhóm doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đề xuất liên bộ Tài Chính - Công Thương thành lập hội đồng để phân chia lại giá trị của 1.350 đồng chi phí định mức và lợi nhuận định mức. Từ đó làm cơ sở cho việc phân chia chi phí cơ bản này trong nghị định mới.

An Linh