Chính thức giãn lộ trình “siết” tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm

19/08/2020 16:10 GMT+7
Ngân hàng Nhà nước đã chính thức lùi lộ thời hạn áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 08/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây: Từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 là 40%; từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022 là 37%; từ ngày 1/10/2022 đến hết 30/9/2023 là 34%; từ ngày 1/10/2023 là 30%.

Trong dự thảo lấy ý kiến trước đó, NHNN đã đề xuất 2 phương án đó là lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 06 tháng hoặc lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ này thêm 01 năm.

Như vậy, với Thông tư mới ban hành có hiệu lực từ 1/10 tới đây, NHNN đã lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm.

Lý giải về động thái này, NHNN cho biết, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn. Do vậy, việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn từ mức 40% về 37% kể từ ngày 01/10/2020 theo lộ trình tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, do áp lực của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng dự kiến sẽ còn giảm.

Do đó, để đảm bảo thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì dư nợ trung, dài hạn ổn định cho khách hàng, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thấy rằng, có thể xem xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn.

Huyền Anh